Szent Mónika Közösség
Szent Mónika Közösség  A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége világi hívők egyházmegyei magántársulásaként Madridban alakult. Több katolikus édesanya elhatározta, hogy naponta imádkozik saját gyermekei és minden gyermek hitéért, és a hét egy tetszés szerinti napján egyénileg, templomban is elmondják ezt az imájukat. 1987-ben a Közösséget a madridi érsek jóváhagyta. Magyarországon 1992-ben Kalocsán alakult meg a Közösség első egyházmegyei csoportja, melynek működését a kalocsai érsek jó szívvel ajánlotta a papok és a hívek figyelmébe. Találkozó: Minden hónap első vasárnapján, a 9 órai családos- és diákmise után a Szent Ágoston teremben. Vezetője: Farkasné Bulla Judit bullajuju46@gmail.com 06-20-492-1492 Az Óbudai Szentháromság Plébánia Szent Mónika imacsoportja 2002 Adventjének első vasárnapján, az egyházi év első vasárnapján, november 24-én alakult 15 édesanyával. Rögtön kapcsolatba léptünk országos vezetőnkkel, a kalocsai Bartalné Veronkával. Egyre több édesanya csatlakozott csoportunkhoz. Máig 38-an regisztrálták magukat. Minden hónap első vasárnapján, a 9 órai családos- és diákmise után összegyűlünk közös imádságra. Beszélünk a családjainkban történt örömökről, problémákról. Az örömökért hálát adunk, a problémákat, nehézségeket közösen dolgozzuk fel, közös imával kérve Isten segítségét, a Szűzanya és Szent Mónika közbenjárásával. Minden vasárnap a 9 órai szentmise előtt a templomban a hívekkel közösen is elmondjuk imánkat. A hónap utolsó vasárnapján az ima családos változatát is elimádkozzuk, így az édesapák is lelkesebben kapcsolódhatnak imánkhoz. Az imalapokat minden alkalommal kiosztjuk. Mindig vannak új édesanyák, akik elkérik az imalapot, hogy otthon is imádkozhassák. A nyílt könyörgés az aktuális liturgiához, vagy nemzeti események, ünnepek évfordulóihoz, esetleg egyházközségünk tagjaival kapcsolatos eseményekhez, főleg amik gyermekeinkhez elsőáldozás, bérmálkozás, érettségi felvételi, tanévkezdés, stb. fűződik. A „mónikás édesanyák” minden hónap első vasárnapján a 9 órás családi misét a családok erkölcsi megújulásáért, nemzetünk egységéért és felemelkedéséért ajánlják fel, közösen összeadva a stóla pénzt. Minden csütörtökön, a zsolozsma után elmondjuk imánkat gyermekeinkért, majd hazánkért is imádkozunk. Rendszeresen részt veszünk az országos és regionális imatalálkozókon. A lelki nap programja: regisztráció, rózsafüzér, tanúságtételek, majd a püspöki szentmise következik. Utána agapé, amelyen az édesanyák, és egyre több édesapa is, egymással beszélgetve jobban megismerik egymást. A nap, lelki vezetőnk, Róna Gábor atya vezetésével, közös Szentségimádással zárul. A 800-1000 résztvevő közös misén való részvétele, imája, éneke nagy lelki feltöltődést ad mindnyájunknak. Csoportunk is képviseltette magát fővédnökünk Erdő Péter bíboros prímás, római címtemplom foglalójának szentmiséjén, a Santa Balbina templomban. 2004. június 26-án fővédnökünk születésnapi szentmiséjén az egyetemi templomban 52 édesanya állta körül az oltárt égő gyertyával és imádsággal. Kapcsolatban vagyunk más, főleg budapesti imacsoportokkal is. Közös zarándok utakon veszünk részt a Szent Gellértes édesanyákkal. A Szent Gellértes csoporthoz kapcsolódva tervezzük imánkat, elmélkedéssel egybekötve, a Mária rádióban is elimádkozni. Részt veszünk templomunk közös feladataiban is. Vállaltuk a Húsvét előtti templom-takarítást, amiben lelkes édesapa is részt vett. Részt veszünk más imacsoportokban is (Bibliakör, Szentlélek imakör) és közös egyházközségi előadásokon, amit plébániánk Katolikus Urak Klubja szervezett. Közös összejöveteleink, csoportjaink, plébánosunk közreműködésével erősítik plébániai közösségünket.
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink