Plébániánkról
  A Vörösvári úti Első Óbudai Általános iskola tornatermében 1926 óta tartott vasárnaponként szentmisét Winkelhofer Tivadar atya. Az egyházközség megalakulása után is - a templom megépüléséig, 1949. október utolsó vasárnapjáig - itt tartották a vasárnapi szentmiséket. Egyházközségünket  az Óbudai Szent Péter és Szent Pál Főplébánia területéből leválasztott területen 1946. május 1-én Jézus és Mária Szíve Lelkészség néven alapította  Mindszenti József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, főleg a hegyvidéken és a Bohn-téglagyár körül lakó hívek ellátására, és ekkor kaptunk engedélyt is egy új templom építésére is. Az új templom építésében nemcsak anyagi segítséggel, de szorgos munkával is részt vettek a környék akkor még zömben németajkú lakói. Három évi tervezgetés, megfeszített munka után elkészült a templom, szépen belesimult a környezetébe, a kis házak közé, de alig 30 év telt el, amikor elkészült a terv, a régi Óbudát földig kell rombolni, az itt élőket pedig Budapest legtávolabbi kerületeibe kell elköltöztetni. Még áll a templomunk, de sorsát nem kerülheti el ... A hatalmas markolók, cölöpverő gépek, teherautók már bontják, földig rombolják a régi Óbudát, nem kímélve a fákat, házakat, üzleteket, és a templomunkat sem. A kis templom már szinte elvész a körülötte épülő panelházak között, és még az sem biztos, hogy épülhet-e  helyette új Isten háza.  Köszönet és hála a templomot védő és megtartó dr. Varga Béla plébános atyának, aki  hihetetlen erővel, kitartással védte a halálra ítélt templomot, és küzdelme nem volt hiába való: 1977 januárjában eldőlt, hogy a régi, kis templom helyén új templom épülhet, kezdődhet a nagy munka. Először le kellett bontani a régi templomot, majd előkészíteni a terepet az új templom építéséhez. A hívek - mint 30 évvel korábban - most is jöttek segíteni a bontásban, majd az építkezésben is. A Perczel Dénes tervezte új templom dr. Elzer Ferenc lelkész atya hozzáértő, minden részletre odafigyelő irányítása mellett épült. Az építkezés ideje alatt 1980 novemberétől 3 éven keresztül az új plébánia épületének földszinti termében  tartottuk a szentmiséket. Köszönet és hála a templomépítő dr. Elzer Ferenc plébános atya áldozatos munkájáért. Az új templomot dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek szentelte fel a Szentháromság tiszteletére 1984-ben, ekkor a lelkészség a plébánia rangot kapott. A megépített és felszentelt templom elő plébánosa dr. Elzer Ferenc volt, aki 1993. december 31-ig szolgálta Óbuda népét. Utódja Tavas Gellért, aki 1994. január 1-től 2013. július 31-ig volt plébános. Azóta plébániai kormányzók szolgálják a közösséget: Rajk János 2013. augusztus 1-től 2014. július 28-ig, és Bajzáth Ferenc 2014. augusztus 15-től 2020. július 31-ig. 2020. augusztus 01-től Molnár István atyát nevezte ki dr. Erdő Péter bíboros úr templomunk plébánosává. Az itt szolgáló káplánok az 1990-es években: Fülöp Ákos 1993-94, Tóth Kálmán 1994-1995, Török Csaba 1995-1997, és Juhász Gábor 1997-1998. Világi szolgálattevőink az 1990-es évektől: Kerékjártó Mihály diakónus 1992-től, Naszádos József 1997-től, Feldhoffer Magdolna 1997-től, Kovács Magdolna 1997-től, Gyarmati László 1997-től, és Farkas Péter 2010- től. A külsejében is láthatóvá vált templom belső világa is a Szentháromságot tükrözi, és testvérünket is, ki olvassa honlapunkat. A jelen az Úristen kezében van. Ezt tapasztaljuk felújított templomkertünkkel, az elkészített bejárati kapukkal, a Szűzanya szobor kiemelésével, az orgona felújításával, a templomi világítás széppé tételével, és mindazzal, amit a templomban egy-egy ünneppel kapcsolatban elkészítettünk. A lelkek összegyűjtése a Városmisszió keretében történt, megszólítván a Bécsi út, az Ágoston utca, a Vörösvári út és környékén élőket. 2020. július 26-án István atya első miséje plébániánkon
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink