Hitünk, imáink, szentségeink
Szentségi előkészület - első áldozási előkészületet a hitoktatók szervezik: szentségi felkészítés a tavaszi hónapokban - bérmálási felkészítést szintén a hitoktatók szervezik,  kétévenként tartjuk az őszi hónapokban - keresztelési és esküvői előkészület bármikor, megbeszélés szerint - betegellátást a Szent Margit Kórházban a szalézi atyák végzik,Tqam Ferenc atya: 06-20-579-5205   a főváros többi kórházában a központi szám: 06-1-213-9620   a katolikus temetések központi irodája: 06-1-709-9999 - otthoni betegellátás: előre megbeszélt időben - temetési szentmisék előre megbeszélt időpontban Felnőtt oktatási rendszer - Alpha kurzus a keresztény hit iránt érdeklődők számára, minden esztendőben, 11 alkalommal szerda esténként    19,00 órakor - Biblia-kör: közös Szentírás olvasás és magyarázat, minden hónap második keddjén 18,30 órakor - Felnőtt katekumenátus azok részére, akik nincsenek megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók,   nem bérmálkoztak: kéthetente tartjuk, csütörtöki napokon, este 19,00 órakor - Szentlélek-imakör: minden hónap első hétfőjén, 18,00 óra, szentmisén való részvétel és utána 18,30 órától   Gyermekek oktatási rendszere Plébániánk területén lévő 5 általános iskolában és az óvodákban történik a hitoktatás. Beíratkozás az óvodai és iskolai beíratkozás alkalmával. Akik máshonnan hozzák gyermekeiket, őket a Plébánián részesítjük hitoktatásban.    A katolikus egyház katekizmusa Imák Szentgyónás
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink Hitéletünk