Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink 2020. július 19-én Jövő vasárnap köszöntjük az új atyát: Molnár Istvánt, akit nagyon szerettek Újpesten és Kelenvölgyben. Legyünk együtt a 11 órai szentmisén, amelyen ő mondja a homíliát! A hét csendes, igazi, nyári: hétfőn és kedden Igeliturgiát tartunk, a többi hétköznapon szentmisét mutatunk be este 6 órakor. Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Szent Apollinárius püspök vértanúra, kedden Brindisi Szent Lőrinc vértanúra, szerdán Szent Mária Magdolnára, csütörtökön Szent Brigitta szerzetesnőre, pénteken Árpád-házi Szent Kingára, szombaton Szent Jakab apostolra emlékezünk. Kántort keres István atya. Lőrincz Ildikó nyugdíjazása miatt vált szükségessé az állás betöltése. Hétvégi szolgálatot jelentene a munka: szombati és vasárnapi jelenlétet. A kántor tiszteletdíjáról István atyával döntenek. Sekrestyést is keres István atya. Mivel a templomtakarítás megoldott, ezért csak templomi szolgálatot kér. 50.000 forint tiszteletdíjat tud fizetni a munkáért. Mindkét munkakörre a sekrestyében lehet jelentkezni. Amint már többször hirdettük: akik idén szeretnének bérmálkozni, jelezzék szándékukat minél hamarabb! István atya augusztustól végzi a felkészítő oktatásokat a plébániánkon. A bérmálásra szeptember 19-én, szombaton délután 4 órakor kerül sor a Szent István-bazilikában. „A keresztény ember örömének forrása, hogy meghallja és befogadja Jézus halálának és feltámadásának örömhírét. Aki ebben hisz, tudja, hogy életünk az Atya szeretetéből fakad.”  „A gonosz sosem ad békét, előbb feltüzel, majd keserűséget hagy maga után. Isten szava sosem ígéri olcsón a boldogságot: arra hív, lépjünk túl saját magunkon, hogy rátaláljunk a valódi jóra, a békére.”  A hit arra késztet bennünket, hogy Jézussal együtt járjunk a világ útjain, azzal a bizonyossággal, hogy Lelkének hatalma megtöri a gonosz erőit, s Isten szeretetének uralma alá hajtja őket.”  „A végítélet napján nem a nézeteink, hanem az együttérzésünk alapján leszünk megítélve.”  „Ha az élet értelmét hiába keresed, és elpazarlod a szeretet pótlékaira: vagyonra, karrierre, élvezetekre vagy függőségekre, akkor engedd, hogy Jézus rád nézzen, és rádöbbensz: mindig is szeretve voltál.” Csak a szívével láthat jól az ember, mert képes „meglátni a bensőt”: a másikat a hibáin túl, a testvért a gyengeségein túl, a reményt a nehézségekben, Istent mindenben.”