Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink az évközi 15. vasárnapon, 2020. július 12-én Megkezdjük a ”búcsúzásokat”. Először Lőrincz Ildikótól veszünk búcsút, aki közel harminc éven át volt templomunk kántora és karvezetője. Az ünnepség a mai 11 órai szentmisén lesz. Július 26-án vasárnap a 9 órai szentmisén a gyerekektől szeretnék elköszönni. A 11 órai nagymisére hívtam Molnár István atyát, ő mondja az ünnepi szentbeszédet. Ekkor adjuk át neki plébániánk kulcsait, perselyünket, szerény vagyonunkat: az OTP Bankban őrzött összeget, a volt káplánlakás kaucióját, Testvéreink adományait templomunk tatarozásához, és plébániánk készpénz állományát. Július 25-én, szombaton délelőtt lesz a plébánia két lakásának, az 5 kápolnának, a plébániatemplomnak, valamint a 3 iskola, 4 óvoda, Feldhoffer Magdolna testvér közösségének és az Újvár utcai Otthon 96 gondozottjának „átadása”. Molnár István atya látja el a jövőben a - felnőtt diakonátus képzésen kívül - a Kórház utcai lelkészséget is. Kívánjuk neki, hogy sok erőt adjon az Úr ehhez „az embert próbáló” feladathoz! Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát végzünk, szerdától szombat estig minden nap délután 6 órakor szentmisét mutatunk be. Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Szent Henrik német-római császár, kedden Lellisi Szent Kamill szerzetes, szerdán Szent Bonaventura ferences püspök és egyháztanító, csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. Pénteken a két zoborhegyi bencés remetének, Szent Zoerardnak és Benedeknek lesz emléknapja. Szombaton Szent Hedvig királynőre emlékezünk. Bérmálásra készül Főegyházmegyénk. Az elmaradt tavaszi bérmálást főpásztorunk szeptemberben pótolja. Akik plébániánkon összegyűlnek, azoknak szeptember 19-én, szombaton délután 4 órakor a Szent István-bazilikában lesz. A jelentkezők a sekrestyébe jöjjenek be a szentmisék után.  Kántori állás hirdetünk. Heti kétszeri: szombaton este és vasárnap a két délelőtti szentmisén lenne szükség szolgálatára. Tiszteletdíja: 50.000.-forint havonta. Várjuk az érdeklődőket! Sekrestyést keres Molnár István atya. Aki szívesen lenne segítségére a templomi szolgálatban - a takarításokat kivéve -, azok a sekrestyében jelentkezzenek!