Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink az évközi 14. vasárnapon, 2020. július 05-én Nagy hálával köszönöm Testvéreimnek, hogy annyit adtak a múlt vasárnapi perselygyűjtésben Egyházunknak. 110.000 forint gyűlt össze - pedig nem vittük a közelükbe perselyünket! Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Goretti Szent Mária szűz és vértanú ünnepe. Halála előrevetítette a XX. és a XXI. század erkölcstelenségét - és a keresztény választ a bűnre. Csütörtökön az első koreai vértanúkra emlékezünk: ők „alapozták meg” Korea katolikus hitét - egy teljesen idegen környezetben. Szombaton pedig Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének lesz ünnepe. A bencések és Európa védőszentjét arra kérjük, őrizze meg Európát Európának, kereszténységünket kereszténységnek. Hétfőn és kedden délután 6 órakor Igeliturgiát végzünk – a hét többi napján este 6 órakor szentmisét mutatunk be. Szentségimádást tartunk csütörtökön az este 6 órakor kezdődő szentmise után zenés, imádságos találkozást az Úrral. Molnár István atya, jövendő lelkipásztoruk szeretettel kéri: jelentkezzen az, aki szívesen vállalná a sekrestyési szolgálatot. Elsősorban férfitestvérünkre gondol, bár örülne annak is, ha asszonytestvérünk vállalkozna rá. A sekrestyébe jöjjenek az érdeklődők! Bérmálásra készül Főegyházmegyénk! Bíboros atyánk az elmaradt tavaszi bérmálások helyett az óbudai bérmálásra készülőket szeptember 19-én, szombaton délután 4 órakor részesíti a felnőtté válás szentségében a Szent István-bazilikában. A bérmálkozni vágyók a sekrestyében jelentkezzenek! Amint hirdettük, megkezdtük „munkánkat” a kápolnákban. Múlt kedden a Szent Donát kápolnában 8-an imádkoztak. Köszönjük minden kápolnai ”szolgálattevőinek” a munkáját. A nyár folyamán, István atya vezetésével sok szép ünnepi eseménynek lesznek tanúi a jelenlévők. „Drága gyermekek! Hallom kiáltásaitokat és imáitokat és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál, aki az út, az igazság és az élet.  Gyermekeim, térjetek vissza az imához és ebben a kegyelmi időben nyissátok meg szíveteket és induljatok el a megtérés útján. Az életetek mulandó és Isten nélkül  értelmetlen. Azért vagyok veletek, hogy az életszentség felé vezesselek benneteket, hogy mindannyian felfedezzétek az élet örömét. (Međjugorjei üzenet: 2020. június 25.)