Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetésünk az évközi 13. vasárnapon, 2020. június 28-án Molnár István atya, augusztus 1-től közösségünk új lelkipásztora, a következő kéréssel fordul Testvéreinkhez. Sekrestyési állást hirdet, ezért azt kéri az érdeklődőktől, hogy írásbeli jelentkezésüket adják le a sekrestyében, ahol megtudják majd az új plébános atya elérhetőségét, és a felvétel körülményeit. Csak én írom (Ferenc atya): férfi jelentkezésének nagyon örülnénk, de vállalkozó asszonytestvérünket is szeretettel hívjuk e feladatra.  Jelezzük, hogy a kántori állást sikeresen betöltöttük (zeneakadémiai végzettségű, karvezetői tudással, - aki Nádasi Alfonz atyától tanult gregorián képesítéssel rendelkezik). Bérmálásra készül Főegyházmegyénk! Bíboros atyánk az elmaradt tavaszi bérmálások helyett az óbudai bérmálásra készülőket szeptember 19-én, szombaton délután 4 órakor részesíti a felnőtté válás szentségében a Szent István-bazilikában. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Amint hirdettük, megkezdtük „munkánkat” a kápolnákban. Kedden a Szent Donát kápolnában 8-an imádkoztak, tegnap, szombaton is szép számban voltak a csúcshegyi Szűzanya kápolnában. Köszönjük mindkét kápolna ”szolgálattevőinek” munkáját. A nyár folyamán, István atya vezetésével sok szép ünnepi eseménynek lesznek tanúi a jelenlévők. Anyaszentegyházunk naptárában: hétfőn az első szent apostolokra, Szent Péterre és Szent Pálra emlékezünk, ezért este 6 órakor szentmisét mondunk. Kedden, a római egyház első vértanúinak emléknapján a megszokott időben tartja Farkas Péter tanár úr az Igeliturgiát. A hét többi napján délután 6 órakor szentmisét mutatunk be, előtte 5 órától gyóntatunk. Mária-ünnep lesz a héten: csütörtökön Szűz Mária látogatásának emléknapja. Mi magyarok Sarlós Boldogasszonynak nevezzük e napot. Az esti szentmise után „leülünk” Mária oltára elé, hogy engeszteljünk és imádjunk! Pénteken, a hónap első péntekén, Szent Tamás apostol ünnepén betegeinket a délelőtti órákban látogatjuk. Elsőpénteken délután 2 órától keresztútjárás lesz a Kiscelli kálvárián, 3 órakor szentmisét mondunk a Szent Vér kápolnában. Délután 5 órától a plébániatemplomban gyóntatunk, délután 6 órakor szentmisét mondunk. Elsőszombaton a Szűzanya-imádságot délután ¼ 6 órakor kezdjük, utána szentmisét mondunk. A Szűzanya – és a templomunkban lévő „háza” - egész héten várja a szentmisén résztvevő Testvéreinket. Imádkozzunk együtt Máriával!