Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink templombúcsúnk ünnepén, 2020. június 07-én Szeretettel köszöntjük ma, Szentháromság ünnepén, templombúcsúnk napján, a 9 és 11 órai szentmisén Óbuda- Hegyvidék híveit, akikkel ma együtt ünnepelhetünk, közöttük elsősorban dr. Kránitz Mihály dékán urat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját. Ő mutatja be a 11 órai szentmisét, ő tartja a búcsúi mise ünnepi prédikációját. A felnőtteknek és a gyerekeknek pedig - a szentmise után - Kinder-tojással és csokoládéval szeretnénk ezen az ünnepen örömet szerezni. Köszönjük azok merészségét, akik Pünkösdkor itt voltak a szentmisén. Köszönjük adományaikat: perselyezés nélkül százezer forint gyűlt össze. A héten folytatjuk a köznapi liturgiákat: hétfőn és kedden délután 6 órakor Igeliturgiát végzünk a templomban, a hét többi napján, szintén délután 6 órakor, szentmisét mutatunk be.   Anyaszentegyházunk e héten is bővelkedik szentekben: hétfőn Prágai Szent Ágnes és Boldog Sándor István szalézi szerzetes és vértanú, kedden Szír Szent Efrém diakónus és egyháztanító, csütörtökön Szent Barnabás apostol, és szombaton Páduai Szent Antalnak, a kedves ferences szentnek lesz ünnepe. Kérjük közbenjárásukat! Két szentségimádás lesz e héten: csütörtökön, az esti szentmise után és szombaton a „világméretű szentségimádás” délután 5 órától 6 óráig. Egy órán át imádkozhatunk egymásért, otthonainkért, keresztény világunkért! Jövő vasárnap Úrnapját, Jézus Urunk szent Testének és Vérének ünnepét üljük. Régi szokás e napon a körmenetjárás: lássák, tudják a kívülállók, mit jelent nekünk Krisztus Teste és Vére. Ebben az esztendőben azonban elmarad a körmenet, helyette a 11 órai szentmise után szentségimádásra hívjuk Testvéreinket. Egész délután lesz lehetőség arra, hogy családunkkal, vagy csak egyedül imádkozzunk a templomban. Úrnapját este 6 órakor fejezzük be! Bíboros főpásztorunk - pótolva a tavasszal elmaradt bérmálásokat - általunk szeretné összegyűjteni azokat a fiatalokat, felnőtteket, akik szeretnének bérmálkozni. Ennek kijelölt időpontja és helyszíne: szeptember 19. szombat, délután 4 óra, Szent István-bazilika. Már most lehet jelentkezni. Az oktatások augusztusban kezdődnek. Ez a mostani a 298. templomi hírlevél. Az eddigi hat évben is tájékoztattuk és segítettük vele a Testvéreket. Hírt adva többek között a lelkiéletről, az ünnepek szervezéséről, imádságokról. A közelgő tanév végén, a nyári szabadságok előtt köszönöm, hogy együtt élhettük meg ezt az időt, az elmúlt évet. Köszönjük képviselőtestületi tag testvéreink és minden segítő munkáját, szolgálatát, a hívek jelenlétét, hűségét. A képviselőtestület következő találkozója a vírus teljes megszűnése után, a következő munkaév kezdetén, augusztus hónapban lesz. A nyáron a hirdetések mindig időszakosan jelennek meg, nem hetente. Fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel írom azokat! Ferenc atya