Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink Pünkösd vasárnapján, 2020. május 31-én Ma Pünkösd ünnepén a gyerekeknek reggel 9 órakor jutalmat (Kinder-tojást) adunk, hogy elviselték a négy fal zártságát, „önmagukat”, és igyekeztek alkalmazkodni szüleikhez, testvéreikhez. Az pedig különösen nagy öröm, hogy az imádság is fontos volt számukra az otthon töltött hónapokban is. A 11 órakor kezdődő szentmisén időseink szintén „csoki-ajándékot” kapnak. Megérdemlik ők is! Hétfőn, Pünkösd másnapján délután 1/4 6 Szentlélek litánia és rózsafüzér, 6 órakor szentmise, utána a résztvevőket szeretettel várjuk a Szent Ágoston terembe Szentlelkes találkozóra. Szent Ágoston is nagyon szerette Isten Szentlelkét. E napon a Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja emléknapja is van. Ismét visszatérnek az Igeliturgiák is. Az elsőt Pünkösd után, kedden délután 6 órakor tartjuk – Farkas Péter tanár úr végzi. Szerdától kezdve délutánonként 5 órától gyóntatunk, este 6 órakor szentmisét mutatunk be. E napon az elmúlt évszázad híres afrikai vértanújára, Lwanga Szent Károlyra emlékezünk. Csütörtökön új ünnepet tart Egyházunk: a Mi Urunk, Jézus Krisztushoz, az Örök Főpaphoz fohászkodunk plébániánk híveiért. Délután fél 5 órakor a trianoni tragédia 100. évfordulóján 5 percig harangozunk! Az esti szentmise után szentségimádásra hívjuk Testvéreinket! Elsőpénteken Szent Bonifác püspök és vértanú emlékezete. Még nem megyünk betegeinkhez, nehogy elvigyük nekik a koronavírust. A Szent Vér kápolna programjai: délután 2 órakor keresztút a Kiscelli Kálvárián, 3 órakor szentmise, majd délután gyóntatunk a plébániatemplomban, este 6 órakor szentmisét mondunk. Elsőszombaton, Szent Norbert püspök emléknapján délután ¼ 6 órakor kezdjük a Szűzanya-szombati ájtatosságot: szentolvasót, majd litániát. Templomunk, plébániánk így védekezik a koronavírus ellen:  1. minden héten takarítjuk templomunkat. 2. permetezéses fertőtlenítést végzünk. 3. arcmaszkot adunk a szentmisék előtt. 4. van lehetőség a kézfertőtlenítésre. 5. családjaink egy padban ülhetnek, de ügyeljünk arra, hogy tartsuk meg a 1,5 méter távolságot a nem egy családhoz tartozók között. 6. az udvari székeket is használatba vesszük. 7. áldozni csak kézben lehet, mi adjuk Jézus Testét testvéreinknek. 8. a szentmisék után szellőztetünk. 9. A gyóntatószékben fóliával védjük a gyónókat, és magunkat. Ma és a hét többi napján várjuk gyónóinkat, a szentmisét kérőket és az egyházi felajánlást. Jövő vasárnap templomunk búcsúünnepe: Szentháromság vasárnapja lesz. Dr. Kránitz Mihály teológiai tanárt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját hívtuk ünnepi szónoknak a 11 órai szentmisére. Már előre jelezzük, hogy Úrnapján, június 14-én nem lesz körmenet. Helyette egész-napos szentségimádást tartunk. Templomunk bejárata egész nap nyitva! Hívjuk imádkozó Testvéreinket!