Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések 2019. november 24-én, az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén A 9 órai szentmisén folytatják gyermekeink a Róka és a Borz kedves, egyszerű és mégis tanulságos bábjátékát! A 9 órai szentmise ezúttal is gitáros mise lesz. A délelőtt 11 órai szentmisén ajánljuk fel a Szentháromság plébániát, minden hívét, kicsiket és nagyokat Krisztusnak, a Királynak oltalmába! Tegyük meg ezen a vasárnapon otthonunkban mi is családjaink felajánlását! A felajánló ima: „Uram, Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarább visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Adj, Urunk, Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.”  Teljes búcsút nyerhetünk!  Ma a Karitász javára gyűjtünk, és Testvéreink tartós élelmiszer-adományait is kérjük a kárpátaljai Sislóc szegényeinek. December első hetében szállítják el ezeket, hogy karácsonykor megkaphassák a rászorulók. Az utolsó évközi héten: hétfőn Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanúra, csütörtökön Marchiai Szent Jakab áldozópapra, szombaton Szent András apostolra emlékezünk. Csütörtökön este fél 7 órára a Szent Ágoston terembe szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akiknek közösségre, beszélgető és imádkozó csoportra van igényük. Pénteken este fél 7 órakor szentségimádást tartunk! Az utolsó évközi szombaton, 30-án, délelőtt 10 órára adventi koszorúkötésre várjuk a gyerekeket. Jövő vasárnap kezdődik az Advent. Régi szokás szerint, itt Óbudán is, december 2-től, advent első hétköznapjától, minden hétköznap reggel 6 órakor roráté szentmisét mondunk! Utána agapéra várjuk a résztvevőket. Nagy örömmel jelentjük, hogy Eperjes Károly Kossuth díjas színművész együtt készül velünk Karácsony ünnepére: december 2. vasárnapján, 8-án, az Advent szép Mária ünnepén: Szeplőtelen Fogantatás napján. Délután 3 órára érkezik. Másfél órát töltünk vele együtt az Oltáriszentség előtt, majd meghallgatjuk međjugorjei élményeit.