Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések 2019. november 17-én, a 33. évközi vasárnapon Ma van a szegények világnapja. Szeretetünk jeleként Szent Erzsébet-kenyérrel ajándékozzuk meg Testvéreinket. Osszák meg családtagjaikkal, s ha még marad, adjanak belőle szomszédjaiknak is. Mindnyájan érezzük az ajándékozó szeretet örömét. Tovább folytatjuk a tartós élelmiszer-gyűjtést a Kárpát-aljai Sislóc szegényeinek megsegítésére. December közepén viszik el. Paróchusuk levele még nemesebb ajándékozásra buzdítson bennünket. Ma a „Róka és a borz” báb mesejátékkal kezdjük a 9 órai szentmisét. Gyerekek adják elő. Délelőtt 11 órakor is misézünk. Délután 3 órakor a Filoxéra kápolnában mutatunk be szentmisét. Délután 4 órakor a MÉCS közösség az Óbudai Kulturális Központban találkozik. Délután 5 órakor az Óbudai Zenés Délutánok sorozatában koncert lesz templomunkban: ’Maklári József emlékezete’ címmel. Vass M. Katalin tartja a megemlékezést. A Vándor Kórus, a Bárdos Lajos Vegyeskar Somorai Nóra vezetésével, valamint a Gödöllői Városi Vegyeskar Pechan Kornél vezényletével énekel. Az összkart Párkai Istvánné Eckhardt Mária vezeti, Kodály Esti dalát éneklik. Szeretettel hívjuk Önöket egy szép hangversenyre! Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát tartunk, kedden a liturgia után Biblia-óra lesz a Szent Ágoston teremben. Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn a Szent Péter és Pál bazilikák felszentelésére emlékezünk, kedden Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban, pénteken Szent Cecília szűz és vértanú, szombaton Szent I. Kelemen pápa napja. Szombaton, november 23-án délután 5 és 6 óra között - bekapcsolódva a világméretű szentségimádás sorozatba – közös imára hívjuk Testvéreinket! Jövő vasárnap, Krisztus Király ünnepén, az egyházi év utolsó vasárnapján a Karitász javára gyűjtünk! A héten folytatjuk az óvodákban és iskolákban a hitoktatást. Nagy dicséret illeti az I. Óbudai Általános Iskola nevelőit és diákjait: szép, nívós, német nyelvű darabbal emlékeztek Szent Márton püspökre. Már előre jelezzük, hogy Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor roráté szentmisét mutatunk be. Utána agapéra várjuk a részhtvevőket. Adventi koszorúkötésre hívjuk a gyerekeket november 30-án, szombaton délelőtt 10 órára a hittan terembe.. Feldhoffer Magdi testvér vezeti. Plébániánk honlapja: http://obuda-szent3sag.hu