Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések az évközi 26. vasárnapon, 2019. szeptember 29-én Ma, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael ünnepén reggel 9 és 11 órakor mutatunk be szentmisét. Október 1-től kezdve, minden hétköznap délután ¼ 6 órakor szentolvasót imádkozunk! Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Szent Jeromos egyháztanító, a Szentírás fordítójának ünnepe lesz. Kedden, október 1-én Lisieux-i Kis Szent Terézre, szerdán a Szent Őrzőangyalokra, csütörtökön a kommunizmus egyik vértanújára, Boldog Bogdánffy Szilárd püspökre, pénteken Assisi Szent Ferencre emlékezünk. Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát tartunk, a hét többi napján - vasárnap kivételével - este 6 órakor szentmisét mondunk. Szerdán megkezdte oktatásait az Alpha kurzus a Szent József házban (Kórház utca 37.) Azokat hívják, akik a keresztény hit alapvető kérdéseiről szeretnének beszélgetni egy finom vacsora mellett. Este 7 órakor kezdenek. Elsőpénteken betegeinket a délelőtti órákban látogatjuk. Keresztút délután 2 órakor kezdődik a Kiscelli kálvárián, délután 3 órakor szentmise lesz a Szent Vér kápolnában. Az elsőszombati Mária-ájtatosságot délután ¼ 6 órakor kezdjük a templomban. Folytatódik a hitoktatás az iskolákban és óvodákban. Azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs lehetőségük részt venni a hittanórákon, a szombati napot ajánljuk, a Szent Ágoston terembe reggel 9 órára várjuk őket oktatásra. Október 19-én, szombaton este a szentmise után megkezdjük a „harmadik” felnőtt oktatást. Nemcsak azokat hívjuk, akik idén bérmálkoztak, hanem minden érdeklődőt várunk, azokat is, akik a másik két felnőtt oktatáson bármi okból nem tudnak részt venni. Betelt a bátai zarándoklatra indítandó autóbusz. Az indulás időpontja: október 23 szerda reggel 7 órakor. A késő esti órákban érünk haza! Csévári István, aki közel 30 éven át templomunk sekrestyése volt – nyugdíjba vonult. Köszönjük munkáját! Olyan segítséget keresünk helyette, aki fizetés ellenében, napi 2 órában végezni tudná a templom takarítását. Szent Mihály-ima:  „Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”