Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések az évközi 18. vasárnapon, 2019. augusztus 04-én Ma, a hónap első vasárnapján reggel 9 és délelőtt 11 órakor mutatunk be szentmisét. Nagy öröm, hogy kerületünkbe a fiatal szalézi atyákon kívül további, viszonylag két fiatal atya is került. Egyik a Kövi Szűz Mária plébániára, másik Békásmegyer-Ófaluba. Imádkozzunk értük, hogy jól dolgozzanak az Úr szőlőjében! Beiktatásuk ma lesz: a Szentendrei úti templomban reggel 8, Ófaluban este 6 órakor. Holnap és kedden este 6 órakor Igeliturgiát vezet templomunkban Feldhofer Magdolna testvér. Szerdától kezdve – szombaton is – minden délután 6 órakor szentmisét mutatunk be templomunkban. Szentségimádás pénteken este fél 7. Anyaszentegyházunk naptárában: hétfőn, a Szűz Mária római főtemplomának felszentelése, Havas Boldogasszony napja, kedden Urunk színeváltozásának ünnepe, szerdán Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk, csütörtökön a domonkos rend alapítójára, Szent Domonkos áldozópapra, pénteken a keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje, szombaton Szent Lőrinc diakónus és vértanú emlékezete. Örömmel jelentjük, hogy betelt a medjugorjei zarándoklat minden helye. A befizetéseket ebben a hónapban kérjük a jelentkezőktől: 50.000 forintba kerül a négynapos zarándokút. Már előre jelezzük, hogy augusztus 30-án, pénteken délután 4 órára ér templomunkba az a fatimai Szűzanya szobor, amit Szentatyánk áldott meg, és körutat jár a világban. A több órás szép ünnepség - benne elmélkedés, körmenet és szentmise - nagy élményt fog jelenteni Mindnyájunknak. Készüljünk erre lelkiekben! Ismét meghirdetjük a szeptemberben kezdődő templomi hittant, ami azért szükséges, mert sok gyermek szülei nem az iskolai oktatás keretben szeretnék megoldani gyermekük hitoktatását. Előreláthatóan szombati napokon tartjuk, délelőtt 9 órakor, a Szentjánosbogárkás klubban, a Szent Ágoston teremben. Felső tagozatos hittanos fiatalok bérmálása 2020 tavaszán lesz, Bíboros atyát kérjük erre. Természetesen készülünk az 52. Budapesti Eucharisztikus Kongresszus kezdő napjának nagy eseményére, a több mint 2000 iskoláskorú gyermek elsőáldozására a Puskás Ferenc Stadionban. A gyerekek az iskolában készülnek fel erre a következő tanévben. Albérletet keresőknek kiadó a plébánia 2 szobás, felújított lakása! Az Új Ember hetilapot a jövőben a sekrestyében vehetik át! Ősrégi ima:  „Urunk, Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, Fiad Szülőanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk!  A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.”  Szent Terézia Benedikta (Edith Stein):  „Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van!”    A szívnek Istennel folytatott csendes párbeszédében csiszolódnak azok az élő kövek, amelyekből Isten országa épül.”