Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetés az évközi 13. vasárnapon 2019. június 30-án Ma, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén a világegyházunk javára gyűjtünk! Szentatyánk erőfeszítései, karitatív céljai, útjai, így a csíksomlyói út is nagyon sokba kerülhetett. Támogassuk a pápának az egész világra szóló misszióját! Erre a szándékra perselyezünk! Ma mindkét szentmisét a szalézi atyák mutatják be. Visszaáll a régi rend: hétköznaponként csak hétfőn és kedden tartunk Igeliturgiát áldozási lehetőséggel, este 6 órakor. A hét többi hétköznapján, így szombaton is, este 6 órakor szentmisét mutatunk be. Anyaszentegyházunk naptárában kedden Sarlós Boldogasszony ünnepe, - Szűz Mária Erzsébetnél történt látogatására emlékezünk. Szerdán Szent Tamás apostol ünnepe, csütörtökön Szent István királyunk rokonára, Portugáliai Szent Erzsébetre emlékezünk. Pénteken Zaccariai Szent Antal Mária áldozópap, szombaton Goretti Szent Mária, szűz és vértanúnak lesz ünnepe. Hitoktatóinktól a nyári szabadság idejére búcsút vettünk. Ha fontos dologban keresnék őket, jelezzék a sekrestyében! A jövő tanévben is mind a négy iskolában: az Első Óbudai Általános Iskolában,  a Krúdy Gyula, az Erdőaljai úti iskolában, és a Zápor utcai speciális nevelési és oktatási intézményben, valamint három óvodában tanítunk katolikus hittant. Még nem eldöntött, de gondolkodunk azon, hogy azoknak az iskolásoknak, akik valami oknál fogva nem tudnak hittanórára járni, szombaton délelőtt 9 órakor tartunk hittan-foglalkozást. Azért említjük, hogy a gyermekek szülei eszerint osszák majd be a gyerekek hétvégi elfoglaltságait. Elsőpéntek lesz e héten. Betegeinket a délelőtti órákban látogatjuk, délután két órára keresztútra hívjuk Testvéreinket a Kiscelli kálváriára. Ezután 3 órakor szentmisét tartunk a Szent Vér kápolnában, amelyet a Mária Rádió is közvetít. Ennek végeztével Kiss Krisztina fog előadást tartani a 3. pénteki szentségimádások szerzőjéről, Nigériai Barnabásról, akit nemrég látogatott meg országában. Délután 5 órától gyóntatunk, 6 órakor szentmisét mutatunk be. Elsőszombaton, a Szűz Anya szombati emléknapján az elsőszombati ájtatosságot este fél 6 órakor végezzük. Szeptember 16-án, hétfőn háromnapos zarándokutat szervezünk Medjugorjéba. Költségéről később adunk felvilágosítást. Karmelita nővérekkel megyünk, Ferenc atya vállalta a lelkivezető feladatát. Mihamarabb várjuk a jelentkezésüket! Lejárt a képviselőtestületünk ötéves mandátuma. Szeretnénk megújítani plébániánk közössége vezetőinek megbízatását. Ehhez kérjük Testvéreink tanácsát, segítségét.