Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Második rendkívüli hirdetésünk 2019. június 23-án Mint egy „normális családban”. Hiába írunk fel mindent, mindig kimarad valami, ami pedig nagyon fontos. Ez történt velünk is, most, hogy készülünk az úrnapi körmenetre, június utolsó hetére, és két közösségünk lelkigyakorlatára. Vegyük sorba a feladatokat, megköszönvén Testvéreink végtelen türelmét. Hát kezdjük: Ma csak egy szentmisét mutatunk be, reggel 9 órakor. Ennek befejeztével tartjuk az úrnapi körmenetet – egyszerűbb formában: Feldhoffer Magdolna testvér „budaörsi virágszőnyege” előtt tartjuk az 1. állomást, bent az udvarban a 2. állomást. A templomban a Mária oltárnál lesz a 3. állomás és a főoltárnál fejezzük be a 4. állomással. Ugye, Testvéreink, együtt ünnepeljük Jézust a legméltóságosabb Oltáriszentségben? A 11 órai szentmise elmarad. A hét első három napján: hétfőn, kedden és szerdán este 6 órakor igeliturgiát tartunk, szentáldozással. Kedden este Bibliaóra lesz! Csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor szentmisét mutatunk be. Ezen a három napon, kérjük, imádkozzanak a MÉCS családközösségért, akik lelkigyakorlaton vesznek részt. Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Keresztelő Szent János születésére, szerdán Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanítóra, csütörtökön Szent László királyra emlékezünk, pénteken Jézus Szent Szívének, szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. Jövő vasárnap a római Szentszék javára gyűjtünk! A ministránsok három napos együttléte július 1-2-3-án lesz a Jablonka úti nővéreknél. Még szívesen fogadunk jelentkező gyerekeket – a sekrestyében jelentkezzenek! Már előre jelezzük, hogy július 5-én, elsőpénteken délután 2 órakor kezdjük a keresztutat a Trinitárius templom előtt. Délután a 3 órai szentmisét a Mária Rádió közvetíti. Utána Kis Krisztina, nigériai Barnabás személyes ismerőse beszél az afrikai imádkozóról, harmadik péntekünk szentségimádásának összeállítójával. Jézus Szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved. Minden veszélyt elűz egy mosolyod, s lelkem megnyugszik, ha veled vagyok: JÉZUS SZÍVE SZERETLEK ÉN, SEGÍTS ÁT AZ ÉLET TENGERÉN!