Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink a “kegyelmek hetében”, 2019. május 19-én Ünnepi hét áll előttünk: „bemerítkezhetünk” abba a sok kegyelembe, amit az elkövetkező napok kínálnak nekünk. Vegyük sorra őket: Ma 9 órakor Jankovics Gellért gitáros csapata kíséri a diákmisét. A nagymise, szokás szerint 11 órakor kezdődik. Délután 3 órakor indítjuk a Filoxéra kápolnában a szentmisék sorozatát. Délután 5 órakor Ötvös Csilla és tanítványai adnak koncertet templomunkban. Holnap este 6 órakor Igeliturgiát tartunk, szentáldozásra várjuk Testvéreinket. Kedden a délután 6 órakor kezdődő Igeliturgia után felnőtt Testvéreinknek bibliaórát tartunk a Szent Ágoston teremben. Szerdán, az esti szentmisét követően képviselőtestületünk tagjait várjuk az emeleti terembe, hogy megvitassuk közösségünk életének elkövetkező jeles eseményeit. Csütörtökön délután elmarad utolsó elsőáldozási oktatás. A gyerekekkel, szüleikkel ezen a héten szombaton délután 4 órakor a szentgyónáson találkozunk. Pénteken az esti szentmise után kezdődik a szentségimádás, melyet az elsőáldozóinkért ajánlunk. Szombaton délben két kis leendő elsőáldozót keresztelünk. Délután 3 órakor a csúcshegyi kápolnában mondunk szentmisét. Délután 4 órára hívjuk a gyermekeket, és szüleiket (a kicsiknek első) szentgyónásuk elvégzésére. Este 6 órakor, az újlaki templomban a bérmálásra felkészített felnőtt Testvéreink részesülnek a Szentlélek ajándékaiban. Imádkozzunk értük! Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén lesz 32 kisdiákunk elsőáldozó. Utána - jó idő esetén - az udvarban látjuk őket vendégül. Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Sienai Szent Bernardin, kedden Magallan Szent Kristóf, szerdán Szent Rita szerzetesnő ünnepe lesz. Pénteken Szűz Mária, Keresztények segítsége, szombaton Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító emléknapja. A röpima rövid, pár szavas imádság, mellyel napközben, a teendők megszakítása nélkül, Istenhez tud emelkedni a lélek. A legrövidebb röpima Isten és a Szűzanya neve: „Istenem!", „Jézusom!”, „Mária!”. Röpimaként mondható a katolikus köszöntés is: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Vagy a következők: „Istenem, Mindenem!”; „Jézus Szíve, bízom benned!”; „Mária, segíts!”; „Szent József, oltalmazz!”. Egy lélegzetvételnyi idő elég ahhoz, hogy kimondjuk a röpimákat, mégis irányt mutatnak. Felemelik a lelkünket Istenhez, és segítenek veszély idején, vagy Isten jóságának megtapasztalásakor. Néhány röpima: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” „Én Uram, én Istenem!” „Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem!” „Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen!” „A Szent Kereszt legyen világosságom!” „A te kegyelmed elég!” „Istenem, szeretlek!” „Hála Istennek!”