Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink Húsvétvasárnapon 2019. április 21-én Ma, Húsvétvasárnap 9 és 11 órakor mutatunk be szentmisét. Ez alkalommal szeretnénk megköszönni Testvéreink bőkezű adományait, aktív részvételüket a Szent Vér kápolnában, a nagyböjti szentmiséken, a Kiscelli kálvárián és a templomi keresztúton; példaadó részvételüket a nagyböjti délutánon, amikor dr. Kránitz Mihály, a Teológiai Kar dékánja négy elmélkedést tartott, és Budai Ilona Kossuth-díjas énekművész csángó, felvidéki, és magyar népdalokat énekelt. Hálásan köszönjük, elsősorban képviselőtestületünk elnökének és tagjainak,  példamutató részvételét a nagyheti szertartásokon, a feltámadási körmeneten, a nagy  ünnepen!  Holnap, Húsvét hétfőn reggel 9 órakor mondunk szentmisét.  Húsvét keddjén délután 6 órakor Igeliturgiát tartunk.  Folytatjuk az elsőáldozási és a felnőtt bérmálási oktatásokat: a gyerekeket csütörtökön fél 5-re vagy szombaton 10 órára,  felnőtt bérmálkozóinkat szombaton délelőtt 11 órára várjuk a Szent Ágoston teremben.  Kerületi esperesünk nagyszerű kezdeményezését szeretnénk továbbadni Testvéreinknek. Kérjük, hogy a sekrestyében  jelezzék részvételi szándékukat azok, akik május 10-én, pénteken este 7 órára át tudnak menni a Kórház utca 37-be, a Szent  József lelkészségre, hogy megnézzék a Ferenc pápa életéről, munkásságáról szóló filmet   Már előre jelezzük, hogy az elsőáldozás május 26-án, vasárnap a 9 órai szentmisén történik. A bérmálás május 25-én,  szombaton lesz.  Krisztus feltámadásának öröme folytatódik húsvétvasárnap után is. „A Jézus feltámadásában való hit és az általa hozott remény a  legszebb ajándék, amelyet a keresztény ember testvéreinek adhat és kell is adnia. Krisztus feltámadt! Újra meg újra hirdessük ezt  szavunkkal, de mindenekelőtt életünk tanúságtételével! A feltámadás örömhírének át kellene ragyognia arcunkon, érzelmeinken,  magatartásunkon, azon, ahogyan másokkal bánunk… A húsvét az élet győzelme a halál felett, az újjászületés ünnepe. Engedjük, hogy a  feltámadás birtokba vegye és átalakítsa egész lényünket! (Ferenc pápa)  A Vörösvári úti Szentháromság Plébánia honlapja: http://obuda-szent3sag.hu