Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink 2019. április 14-én Virágvasárnap Ma a 9 órai szentmisén felolvasott passió után a MÉCS közösség kicsinyei „keresztutat járnak” a templomban, - jó idő esetén a templomkertben. A 11 órai szentmisén az énekes passió melegítse szívünket, meghallgatván Jézus Urunk szenvedéstörténetét. Nagyon köszönjük a Szentföldi keresztények megsegítésére adott adományaikat. 120.000 forint gyűlt össze e célra. A Karitász Központ elvitte és kiosztotta testvéreink természetbeni adományait: több mint 250 kiló tartósélelmiszer gyűlt össze. Ajándékuk sok családnak fog szép, gazdag Húsvétot jelenteni. Hálás köszönet érte. A nagyhéten elsőáldozási és bérmálási oktatást nem tartunk A nagyheti szertartások rendje: Nagycsütörtökön az esti szentmise 6 órakor kezdődik. Ennek végeztével oltárfosztás, majd éjjel 10 óráig virrasztás azokkal, akiknek fontos, hogy együtt imádkozzanak Jézus Urunk vérrel verítékezésének emlékestjén. Nagypénteken délután 3 órakor német nyelvű keresztutat járunk a Kiscelli kálvárián, emlékezve elődeinkre, Óbuda vallásos, sváb híveire is. Az esti szertartás 6 órakor kezdődik templomunkban. Passiót éneklünk, kereszthódolatot végzünk. Szentáldozással ér véget a szertartás. Nagyszombaton reggel 7 órakor nyitjuk a templomunkat Szentsír-látogatásra. Halott Jézus Urunk előtt a nagyszombati matutínumot énekeljük. Egész nap lehetőségünk lesz az óbudai templomok Szentsírjainak látogatására. Húsvétra készülve, de erről ne tudjanak felnőtt testvéreink, a gyerekeknek húsvéti tojásfestést hirdetünk. Nagyszombaton délelőtt 10 órára várjuk „fiatal művészeinket”. A szertartás este 6 órakor kezdődik. A feltámadási körmenetet idén is az Ágoston utcában és Vörösvári úton járjuk. Gyertyát mi fogunk adni! A feltámadási körmeneten - hitvallóan, imádsággal járva - mutassuk meg, hogy Jézus él és mi hiszünk benne! Húsvétvasárnap a reggel 9 és a 11 órai szentmisén szerény ajándékokkal kedveskedünk gyerekeknek, felnőtteknek. Sok csokoládé kerül majd kiosztásra, felnőtt Testvéreinknek is szép emlékkel szeretnénk örömet szerezni. Az Újvár utcai idősek otthonának betegeit is megajándékozzuk: testvéreink nevében! Húsvéthétfőn csak reggel 9 órakor mondunk szentmisét. Félreértés történt: a Lehel téri plébánia papjai nem tudnak a Húsvéthétfőre meghirdetett „Öröm útjáról”. Nekünk sem szóltak róla, pedig a Kiscelli kálvária plébániánkhoz tartozik. Már előre jelezzük, hogy kerületi esperesünk szervezésében május 10-én, pénteken este 19 órakor a Kórház utcai Szent József otthonban Ferenc pápa életéről, tanításáról tartanak filmvetítést és utána megbeszélést. A programra jelentkezni a sekrestyében lehet!