Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetéseink Feketevasárnapon 2019. április 07-én Ma a „letakart feszületek vasárnapja” van. Két hét választ el bennünket Húsvéttól, az Ünnepek Ünnepétől. Használjuk ki az elkövetkező napokat: legyen időnk imára, böjtre, jócselekedetekre! Ma reggel 9 és 11 órakor mutatunk be szentmisét. E napon a Szentföldi zarándokhelyek fenntartására, a szentföldi keresztényekért kérjük adományaikat! Isten fizesse meg! Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát vezetünk. Csütörtökön és szombaton elsőáldozási és bérmálási oktatást tartunk: csütörtökön délután fél 5-kor, szombaton délelőtt 9 és 10 órakor. Szeretnénk már előre hirdetni a Nagyheti szertartásokat: Virágvasárnap délelőtt 9 órakor passiót olvasunk, utána a gyerekekkel keresztutat járunk templomunk udvarában. Délelőtt 11 órakor énekes passióval emlékezünk Urunk Jézus szenvedésére. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora ünnepi szentmiséje este 6 órakor kezdődik - utána 10 óráig a kihelyezett Oltáriszentség előtt virrasztunk. Ne csak néhány buzgó léleknek legyen ez emlékezése, jöjjünk, minél többen imádkozni! Nagypénteken délelőtt betegeinket látogatjuk, hogy elvégezzék húsvéti szentgyónásukat. Délután 3 órakor a Kiscelli kálvárián német és magyar nyelvű keresztutat járunk. Templomunkban este 6 órakor végezzük a nagypénteki szertatást, passióval, szentáldozással. Nagyszombaton reggel 7 órakor nyitjuk templomunkat. A szentsír látogatása nemcsak a bibliai asszonyok Jézus siratása volt, legyen nekünk is alkalom arra, hogy kerületünk több templomába eljussunk Jézus sírjához. Templomunk feltámadási szertartása este 6 órakor kezdődik. Ennek végeztével vonulunk ki az Ágoston utcába és a Vörösvári útra. Gyertyát, mécsest hozzanak magukkal! Akiknek nincs, mi szívesen adunk. Legyen hitünk kicsiny fénye húsvéti örömünknek mécsese: Krisztus feltámadt! Húsvétvasárnap a 11 órai szentmisén a VIII. gregorián szentmisét énekeljük. Mindkét szentmisén szerény húsvéti ajándékkal szeretnénk megajándékozni Testvéreinket. Idén is kiemelten fontos, hogy rendelkezzenek adójuk egyházi egy százalékáról. A lehetőségekről a nav.gov.hu és az egyszazalek.katolikus.hu honlapon tájékozódhatnak. Abban az esetben is tegyék meg felajánlásaikat, ha személyi jövedelemadójuk bizonyos kedvezmények (pld. családi kedvezmény) miatt nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít!