Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések 2019. február 17-én Ma 9 és 11 órakor mondunk szentmisét. Délután 4 órakor a MÉCS közösség tartja összejövetelét a Szent Ágoston teremben. Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgia kezdődik, kedden este fél 7 órakor Bibliaórára várjuk felnőtt Testvéreinket. Anyaszentegyházunk naptárában szerdán a két fatimai szent emléknapja lesz: Jacintát és Ferencet ünnepeljük. Csütörtökön Damiani Szent Péter püspök és egyháztanító emlékezete, pénteken Szent Péter apostol székfoglalása, szombaton Szent Polikárp püspök és vértanú ünnepe. Pénteken az este 6 órai szentmise után szentségimádást kezdünk.  Előre jelezzük, hogy templomunk búcsúnapján, délelőtt Fábry Kornél atya, az Eucharisztikus Kongresszus fő szervezője szentségimádási órát tart. Várjuk jelentkezésüket a csíksomlyói zarándoklatra. Elkészült a zarándoklat pontos menete, átvehető a sekrestyében. A héten folytatjuk a hitoktatást az iskolákban. Bano Blandina nővér hazaérkezett Timor szigetére. Szeretettel imádkozik értünk. A 2019-es naptár néhány példányát – ára 800 forint – szeretettel ajánljuk Testvéreinknek. A sekrestyében vehető át. E héten, február 20-án, szerdán este 7 órakor Alpha kurzus kezdődik a Kórház utca lelkészségen. Szeretettel ajánljuk azoknak a felnőtteknek, akik alapismereteket akarnak gyűjteni hitünkről. Az ökumenikus jellegű oktatásokra a Kórház utcai lelkészségen (Kórház utca 37-ben) lehet jelentkezni. Szólítsák meg ez ügyben ismerőseiket is! Várjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket. Sajnos, idén csak 11 gyermek vesz részt az oktatásokon. Jövő vasárnap a katolikus iskolák fenntartására kérjük Testvéreink adományait. Ez a gyűjtés nem a szerzetesi iskolákra vonatkozik, hanem az Egyházmegye által fenntartott óvodákra, általános, középiskolákra, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre. Felnőtteknek hirdetünk bérmálást május hónapban. Azokat hívjuk, akiknél valahogy „elmaradt a bérmálás”. Komoly, felnőtteknek szóló előadásra, beszélgetésre, imára számítsunk! Soós Viktor Attila egyháztörténész tiszteletreméltó Mindszenty Józsefről: „Azoknak a boldoggá és szentté avatásához, akik nem vértanúként, hanem hitvallóként hunytak el, ott az ő közbenjárásukra végbement csodás gyógyulás kivizsgálására van szükség. Ennek az időszaka jött el most. Ha egy csodás gyógyulást vizsgálnak, és ha ennek megtörténte is megerősítést nyer, ezt követően már valóban a boldoggá avatás helyszíne és időpontja fog előtérbe kerülni". Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és e kegyelem nélkül semmi sem lennék,  és mivel minden jó az Úrtól jön, Neki akarok mindenért köszönetet mondani: a próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exodusért, a méltánytalanságért, és a derűért.” (Mindszenty József)