Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések az évközi 4. vasárnapon, 2019. február 03-án Ahogy a „gondolatokban” leírtuk: ma a 9 és 11 órai szentmisén gyertyaszentelést végzünk, és Balázs-áldást osztunk. Hétfőn, délután 6 órakor Igeliturgiát tartunk, utána a Szent Ágoston teremben Szentlélek imakör kezdődik. Kedden este 6 órakor is Igeliturgiát ünnepelünk. Szerdától szombatig 18 órakor mutatunk be szentmisét. Könyvajánlás: A Szent Mónika Közösség alapításáról, életéről megjelent könyvet 1750 forintért vásárolhatják meg a sekrestyében. A 2019. évi naptárunkból is van még néhány példány, 800 Ft-ba kerül. Megkezdjük a csíksomlyói zarándoklatra velünk utazók összeírását. Február hónapban várjuk a jelentkezéseket, valamint a 22.000 forintos költség befizetését. Május 31-én, pénteken indulunk, a Szentatyával szombaton találkozunk, haza június 3-án jövünk. A hitoktatásról: ma búcsúztattuk Bano Maria Blandina verbita szerzetesnővért, aki éveken át hittanra tanította iskoláinkban a gyermekeket. Rendje hazahívta Indonéziába. A hittanórákat Feldhoffer Magdolna testvér viszi át. Oktatásokról: Márciusban folytatjuk az elsőáldozási előkészületet. Azokat a gyerekeket várjuk, akik már voltak első gyónók, vagy most szeretnének felkészülni rá. Szintén márciusban kezdjük azoknak a felnőtteknek a felkészítését, akiknek életükből elmaradt a bérmálás. Közösen egyeztetett időpontban tartjuk az oktatásokat. Az Alpha kurzus, mely hitünk iránt érdeklődő felnőtteknek szól, február 20-án, szerdán este 7 órakor kezdődik a Kórház utcai lelkészségen. A megszentelt élet napját is Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepeljük. Bano Maria Blandina szerzetesnővér mondta: „Indonéziában él a világon a legtöbb muszlim hívő. Én Timor szigetén születtem, és ott a népesség legnagyobb része keresztény. Az én családom katolikus volt. A pedagóguspálya mindig vonzott, végül azonban mégiscsak Isten hívásának engedelmeskedtem. …Magyarországra jöttem, megkaptam a kinevezést… Sokat imádkoztam, és rájöttem: Isten azért küldött engem ide, Európába, az Önök hazájába, mert Európának is szüksége van azokra, akik tudnak szeretni, és közvetítik Isten szeretetét. Az hatalmas bátorság, hogy bárhová megyünk, Jézus örömhírét hirdetjük, adjuk tovább. …A Szentlélek gyümölcseit próbáljuk közvetíteni az emberek felé: alázatosság, szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság. … Négy éve vagyok hitoktató itt Óbudán, és a legnagyobb öröm számomra, hogy sokat tanultam a legkisebbektől, a gyerekektől, így azt, hogy’ kell hinni Istenben. A gyerek mindent elhisz, amit mondok neki az Istenről. Nincs benne kételkedés. Megtanultam tőlük, hogyan kell radikálisan követni Jézus példáját.” (interjúrészlet, Magyar Kurír, 2018. nov. 5.)