Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések 2019. január 20-án Ma 9 és 11 órakor mutatunk be szentmisét. Délután 4 órakor a MÉCS családközösség találkozik. Szívük és ajtajuk nyitva áll: örömmel várják közösségükbe a fiatal családokat. Találkozóikat elsősorban a hónap negyedik vasárnapján tartják a plébánia nagytermében, gyermekeikkel együtt. Szintén a mai napon, délután 6 órakor veszi kezdetét az Ökumenikus Ima-nyolcad. Ezen a héten esperesi kerületünkben a közös imaalkalmakat esténként tartják, 6 órától. A bejáratnál lévő hirdetőtáblán olvasható a beosztás. Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiára hívjuk Testvéreinket, a hét többi hétköznapján, szombaton is – ugyanebben az időben szentmisét mondunk. Kedden az este 6 órakor kezdődő Igeliturgia után templomunk sárga termében Bibliaórát vezet akolitusunk, Farkas Péter. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket, azokat is, akik most szeretnének bekapcsolódni a Szentírás még komolyabb megismerésébe! Anyaszentegyházunk naptárában hétfőn Szent Ágnes szűz és vértanú, kedden Szent Vince diakónus és vértanú, csütörtökön Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító, a Vizitációs rend alapítójának, pénteken Szent Pál megtérésének, szombaton Szent Timóteus és Szent Titusz püspököknek lesz emléknapja. Szombaton este 6 órakor kezdjük az Óbudai Kulturális Központban a 4. Óbudai Keresztény Bált. Még szabad néhány jegy – várjuk az érdeklődőket. Költsége 2000 forint. A kerület Önkormányzata komoly támogatást adott közös ünnepünkre. Köszönjük nekik! Még kapható a 2019-es falinaptár. Templomunkról, kápolnáinkról készült szép felvételekkel szeretnénk örömet szerezni Testvéreinknek. Költsége 800 Ft. Jövő vasárnap, 27-én a 9 órai szentmisén Móra Ferenc: „A didergő király” című meséjét mutatja be Gyenes Vivien mesélő és Péter Boglárka szövegmondó - mindketten a Harrer Pál utcai iskola diákjai. Örömmel jelentjük, hogy plébániánk „káplánlakásának” felújítása befejeződött. Február hónapban egyetemistáknak szeretnénk kiadni. Ki akar velünk jönni Csíksomlyóra, hogy találkozzon a Szentatyával? A sekrestyében érdeklődjön! Szalézi Szent Ferenc: Ima „Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök Gondviselése Kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.”