Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések az évközi 23. vasárnapon, 2018. szeptember 09-én Egy szentírási idézettel kezdem a hirdetéseinket bevezető gondolatokat a mai napon, szeptember 9-én: „Abban az időben Keresztelő János ott állt két tanítványával. Mikor látta, hogy Jézus közeledik, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Mihelyt a két tanítvány e szavakat hallotta, követte Jézust. Jézus megfordult és látta, hogy követik. Megkérdezte őket: „Mit akartok?” Azok így feleltek: ’Rabbi’ – vagyis ’Mester, hol lakol?’ „Jöjjetek, nézzétek meg!” - válaszolta. Erre elmentek és megnézték, hol lakik az (Úr). Aznap nála maradtak.” (János evangéliuma 1,35-39) Mi a hitoktató feladata? Nem az, hogy „sokat keressen”, hiszen nagyon szerény a díjazásuk, hanem az, hogy Jézushoz vezesse tanítványait. Ehhez olyannak kell lenniük, mint Keresztelő Jánosnak. „Kihajtottnak”, de tele lelkesedéssel Jézus iránt, hiszen feladatuk, hogy az Urat bemutassák. Mi a hitoktatás? „Rámutatni” Jézusra. „Elmondani”, hogy Ő az Isten Báránya. „Elvezetni” a hittanost Jézus „otthonába” (templomba, hittanórára). „Segíteni”, hogy a tanítvány (hittanos diák) Jézusnál maradjon. Akkor él a hitoktatás, akkor lesz eredményes a hitoktatók munkája, ha Keresztelő János módjára minden hittanórán ezt teszik. Ma kezdjük az új hittanévet. Szeretettel imádkozzunk a 6 hitoktatóért (közülük 3 szerzetesnővér) és a 471 hittanos gyermekért! A 9 órai szentmisén tartjuk a Veni Sanctet, Vigyázzunk gyermekeinkre, a hitoktatókkal együtt „tereljük” őket, menjünk együtt a vasárnap 9 órai szentmisére. A mai évnyitó szentmisén megáldjuk a gyerekek iskolatáskáját, és megáldott szentképet teszünk bele. Védje, segítse őket! Iskolásainknak hirdetjük, hogy ebben a tanévben lesz elsőáldozás és bérmálás. Az elsőáldozást két részre osztjuk: idén novemberben tartjuk az első szentgyónást, és jövő év tavaszán az első szentáldozást. A bérmálásról később szólunk. Nemcsak a felső tagozatba járók jelentkezését várjuk erre, hanem azokét is, akik középiskolába, vagy felsőbb iskolákba járnak. A felnőtteknek szóló hitoktatással, a két felnőtt hittannal kapcsolatban jelentjük, hogy a Szentlélek imakör és a Biblia- óra ebben a tanévben is várja érdeklődő Testvéreinket. Az első találkozások: Szentlélek imakör szeptember 17-én, hétfőn, a Biblia-kör szeptember 25-én, kedden este fél 7 órakor kezdődik a Szent Ágoston teremben. Könyvekről beszélgetünk! Felnőtt Testvéreinket szeretettel hívja Billédi Ibolya testvérünk vasárnaponként, a 9 órai szentmise után a Szent Ágoston terembe könyvkölcsönzésre, beszélgetésre. Első alkalommal szeptember 30-án, Szentírás vasárnap lesz. Az elkövetkező hetek: Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát végzünk, a hét többi napján, szombaton is, 18 órakor szentmisét mondunk. Értékesebbek legyünk, ne csak „vasárnapi keresztények”! Egy-egy hétköznapi mise lelkünk javát, közösségünk életének növekedését szolgálja! Anyaszentegyházunk naptárában szerdán Szűz Mária szent nevét ünnepeljük, csütörtökön Krizosztomosz Szent János püspök és egyháztanító, pénteken a Szent Kereszt felmagasztalása, szombaton a Fájdalmas Szűzanya ünnepe lesz. Pénteken folytatjuk a szentségimádást. Este, a 6 órai szentmise után helyezzük ki az Oltáriszentséget. Készüljünk közösen a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra! Építsük közösségünkben az Oltáriszentség tiszteletét!. A szentségimádásokra külön meghívtuk a képviselőtestület tagjait! Pénteken az Újvár utcai otthonban délután 3 órakor szentmisét mutatunk be, majd idős testvéreinket áldoztatjuk, szentségimádást végzünk. Szombaton, szeptember 15-én délelőtt 10 órakor megkezdjük a Szentjánosbogár klubot a Szent Ágoston teremben. A MÉCS közösség családjai vezetik. Szeretettel várnak minden fiatal családot, kicsinyeikkel együtt - korhatár nélkül! 15-én, szombaton: "Időutazás"  címmel az Ars Sacra sorozatában délután 3/4 4 és 3/4 6 között bejárjuk Óbuda egyházi értékeinek egy részét: a Cella trichoránál kezdjük, ahol az Aquincumi Múzeum igazgatója beszél a IV. századi temetőkről, utána autóbusszal felmegyünk a XVIII. századi Trinitárius kolostorhoz, itt is vezetést kapunk. Végigjárjuk a Kiscelli kálváriát, hogy a XIX. század elején épült Szent Vér kápolnában megtekintsük az oltár alatti forrást, és innen - szintén autóbusszal - visszatérünk templomunkba, a mába. Az autóbusz ingyenes, akik velünk akarnak tartani, jelentkezzenek a szentmise után a sekrestyében! A hónap harmadik péntekén (21-én) a Szent Vér kápolnában folytatnánk a 6 órás szentségimádást. Aki legalább egy órát vállal, jelentkezzen a sekrestyében. Nemzetiségi bált tartunk szeptember 29-én, szombaton templomunkban. Énekkarok, ünnepi felvonulás és főpapi szentmise, utána pedig nagy mulatság lesz késő estig! Bátaszékre utazunk október 27-én szombaton, Jézus Szent Vérét köszönteni. A zarándoklat költsége 5.000 forint. A sekrestyében várjuk jelentkezésüket. Hálásan köszönjük első vasárnapi és múlt heti perselyadományaikat, amelyekből részben ki tudjuk fizetni a Főegyházmegyénk által kivetett 331.500 forint plébániai hozzájárulást. Jöjj, Szentlélek Úristen! Szentháromság Plébánia 1032 Budapest, Vörösvári út 110., http://obuda-szent3sag.hu/