Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések Úrnapján, 2018. június 03-án Hálásak vagyunk azért, hogy templomunk búcsúünnepén együtt ünnepelhettünk. Az elsőáldozási szentmise a „szokásos” volt: tele templom, sok fiatal család és gyerek. A délelőtt 11 órai szentmisén örültünk Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke mutatta be. Az ebéden képviselőtestületünknek  elmondta: mit tesz a „Málta” hazánkért, Európáért, katolikus vallásunkért és hitünkért. Boldogan emlékezünk erre a délelőttre! A Szentháromság emléklapot Jankovics Klári testvérünk kapta szeretetéért, hűségéért. Ma csak 9 órakor mutatunk be szentmisét. Az úrnapi körmenetet is ekkor tartjuk. Újdonsága: a Szent Margit Rendelőintézet előtt csak egy nagy sátrat állítottunk fel képviselőtestületünk tanácsára, és ott végeztük az úrnapi állomások szertartásait. Zwickl Mihály és fúvószenekara a régi óbudai sváb világot idézte és a ma élő magyar híveink hitét! Köszönjük ezt a délelőttöt! Délben egy Pakisztánból származó katolikus család legkisebb gyermekét kereszteljük. Ide járnak hozzánk, ismerjük őket. Imádkozzunk értük! Holnap délután 6 órakor szentmisét mondunk, utána a Szentlélek imakör találkozója kezdődik a Szent Ágoston teremben. Kedden, Szent Bonifác püspök és vértanú ünnepén Igeliturgiát végzünk. E napon 18 órakor indulunk a Nemzeti Színházba, hogy megtekintsük a Csíksomlyói passiót. 3 jegy még gazdára vár! Ára: 1950 forint. A sekrestyéből elvihető. Szerdán Szent Norbert püspökre, pénteken Jézus Szent Szívére emlékezünk. Az esti szentmisét és az utána következő szentségimádást Jézusnak adva, közösségünk hitéért imádkozunk. Képviselőtestületünknek szeretettel megajánljuk ezt a szentségimádást! Szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe. Délelőtt nem lesz Szentjánosbogár klub. Ezzel kapcsolatban hirdetjük, hogy a nyári szünet végén, szeptembertől kezdve csak akkor tudjuk folytatni ezt a foglalkozást, ha valamelyik fiatal szülő, édesanya vállalja ezt a szombatonként, délelőtt 10 órakor kezdődő foglalkozást! Jövő vasárnap, június 10-én, délelőtt 9 órakor fejezzük be a tanévet, ami elsősorban a hitoktatók ünnepe. Őket köszöntjük – megköszönve munkájukat, szeretetüket! Ezzel kapcsolatban jelentjük, hogy augusztus 27-28-29-én nyári tábort szervezünk hittanos gyermekeinknek, elsősorban a most elsőáldozóknak. A bentlakás költsége 3000 forint. Mielőbb várjuk jelentkezésüket. Már előre jelezzük, hogy június harmadik péntekén, 15-én, déli 12 órától szentségimádást végzünk a Szent Vér kápolnában. Délután 5 órára érünk vissza, templomunkban fejezzük be Jézus Urunk köszöntését! 53Jézus ezt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon...  56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. (János evangéliuma 6. fejezetéből)