Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Hirdetéseink
Hirdetések Húsvét 6. vasárnapján, 2018. május 06-án Ma, május első vasárnapján templomunk javára gyűjtünk!  Köszönjük segítségüket! Anyák napja lévén a 9 órai szentmisén a Harrer óvoda kicsinyeivel együtt köszöntjük az édesanyákat, nagyanyákat. Isten őrizze meg őket szeretetben - mindörökké! Ma délután, kérjük, otthon végezzék el a májusi ájtatosságot! Ma, a tömegtájékoztatás világnapján a világegyház azért imádkozik, hogy Deák Ferenc szavaival: a sajtó „csak igazat mondjon”. Tegyük hozzá: a békét és a megbocsátást hirdesse, hazánk javát szolgálja! Holnap Boldog Gizella, Szent István király feleségének emléknapja. Délután öt órakor szentolvasót mondunk, fél 6 órakor a májusi ájtatosságot imádkozzuk. Az esti szentmise után a Szentlélek imakörre várjuk felnőtt Testvéreinket a Szent Ágoston terembe. A litániák rendje hétköznapokon: délután 5 órakor kezdjük a szentolvasót, utána végezzük a májusi ájtatosságot. A csütörtöki zsolozsmát a rózsafüzér ima és a litánia között énekeljük. Jó idő estén a litániákat templomunk „ékkövében”, a kicsi templomudvarban tartjuk. Kedden délután 5 órakor Feldhoffer Magdolna Anna testvér vezeti a litániát, és a 6 órakor kezdődő Igeliturgiát. Anyaszentegyházunk naptárában pénteken Salkaházi Sára szűzre és vértanúra, szombaton Szent Pongrác vértanúra emlékezünk. Csütörtökön, szombaton és vasárnap a megszokott időben elsőáldozói oktatást tartunk. Várjuk a gyerekeket! (Az első szentgyónást május 26-án, szombaton tartjuk, a nagy ünnep pedig másnap, vasárnap a 9 órai szentmisén lesz.) Már előre jelezzük, hogy május 19-én, szombaton, Pünkösd vigíliáján este 7 órakor szentségimádással készülünk Pünkösd nagy ünnepére. Május 21-én, hétfőn, Mária Istenanya ünnepén templomunkban reggel 9 órakor mondunk szentmisét. Napközben pedig - aki teheti -, menjen ki Máriaremetére, hogy ott a kegyhelyen részt vegyen az egész napos egyházmegyei programon. Minden korosztálynak szép, színes műsorban lesz része! Június 5-én, kedden 19 órakor a Nemzeti Színházban a Csíksomlyói passiót nézzük meg. A jegy ára: 1950 forint, amely a sekrestyében megvásárolható. „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, A legszebb hónap alkonyát. Ezer nép híven zengi ma: Ó, üdvözlégy, Mária! Énekli tiszta gyermekajk, S kik érzik a sok földi bajt, Esengve száll szívünk dala: Ó, üdvözlégy, Mária! Hallja a bűnös és zokog, Hogy elhagyta a hajlokot, Melyben a legszentebb ima: Ó, üdvözlégy, Mária! Ó, tudjuk: május estelén Az égben is több lesz a fény, S zengőbb az angyalok dala: Ó, üdvözlégy, Mária!”  (SZVU 188)