Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Hirdetéseink
Hirdetések Nagyböjt 4. vasárnapján, 2018. március 11-én Ma a 11 órakor kezdődő szentmisén adjuk fel idős, valamint beteg testvéreinknek a szentkenet szentségét. Ugye, nem feledkeztek meg arról, hogy tiszta lélekkel vegyék magukhoz a szentséget, elvégezték szentgyónásukat? A hét első két napján, hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát vezet Feldhoffer Magdolna Anna testvér. Szerdától kezdve szombatig minden este 6 órakor szentmisét mutatunk be. Ezen a héten nem tartunk elsőáldozási oktatást. De üzenjük az ”illetékeseknek”, hogy a következő héttől egészen elsőáldozásig, csütörtökönként délután fél 5-kor, vagy szombaton délelőtt 11 órakor tartunk oktatást. Tehát legközelebb 22- én, vagy 24-én várjuk a gyerekeket plébániánk nagy, közösségi termébe. Az elsőáldozás május 27-én lesz. Szombaton délelőtt 10 órakor a Szentjánosbogár klub tart foglalkozást a legkisebbeknek, akiket szeretettel várunk szüleikkel együtt! Anyaszentegyházunk naptárában szombaton Szent Patrikra, Írország védőszentjére emlékezik Egyházunk. Jövő vasárnap a szentföldi keresztények javára gyűjtünk. Arra kérjük Testvéreinket, hogy ha még úgy gondolják, hozzanak a templomba a Karitásznak tartós élelmiszereket.  Néhány hét múlva viszik el és Húsvétra osztják ki a szegények között. A csíksomlyói zarándoklatra már nem tudunk újabb jelentkezéseket elfogadni, minden hely betelt. A ludbregi Szent Vér zarándoklatra „tartaléknak” még jelentkezhetnek, arra az esetre, ha valakik, bármilyen okból, nem tudnának mégsem részt venni az eddig regisztráltak közül. Aki teheti, látogassa meg honlapunkat, ahol részletes programismertetőt adunk az idei Húsvéti ünnepekről.  -   http://obuda-szent3sag.hu Végül: köszönjük képviselőtestületünk hétfői aktív részvételét, okos tanácsaikkal, véleményükkel sokat segítettek, segítenek közösségünk életén, munkánkon. Szedő Dénes: Keresztút 1.: Mosakodni hasztalan: Urad áll itt szótalan. 2.: Élet fáját ölelem: erős, mint a szerelem. 3.: Kereszt súlya malomkő: földi ember esendő. 4.: Szerető szív valahány, egytől egyig mind anyám. 5.: Gyönge karral gyámolíts, igaz szívvel felüdíts. 6.: Vérben ázott arcomat jegykendőül elfogadd. 7.: Másodízben bukom el. Terhem elnyom s fölemel. 8.: Élő fába fejsze vág, mit remél a száraz ág? 9.: Hegytetőn, hol nincsen út, elnyúlt testem ingyen út. 10.: Miért csupán az ingem kell? Ölts magadra engem fel. 11.: Vasszögekkel veretem. Aki gyűlöl, szeretem. 12.: Föld is, ég is elhagyott, két lator közt lankadok. 13.: Megfeszített Istened szép szelíden ölbe vedd! 14.: Földbe tér a búzaszem: kicsírázik csöndesen  
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink