Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Hirdetéseink
Hirdetések nagyböjt 3. vasárnapján, 2018. március 04-én Nem merünk ma, március első vasárnapján adományt kérni templomunk fenntartására (ahogy ilyenkor szoktunk), hiszen az elmúlt héten, a katolikus iskolák javára 71.000 forintot adtak Híveink. Köszönjük. Ma és a jövő vasárnap a karitász kérésére tartós élelmiszereket gyűjtünk. (A kórustér alatt elhelyezett asztalkára várjuk!) Köszönjük mindazt, amit eddig is adtak! Isten fizesse meg minden szeretetüket. Ma 9 és 11 órakor mondunk szentmisét. Hétfőn délután 6 órakor szentmisét mondunk, utána Szentlélek imakört tartunk. Kedden este 6 órakor Igeliturgiát tartunk, a hét többi napján, szombaton is este 6 órakor misézünk. Anyaszentegyházunk naptárában, a héten, csendes emlékezéssel gondolunk szerdán Szent Perpétua és Felicitász vértanúkra, csütörtökön Istenes Szent Jánosra, pénteken Római Szent Franciskára. A képviselőtestületi gyűlés szerdán, az esti szentmise után kezdődik. Elsőáldozásra készülő gyerekeket csütörtökön, délután fél 5 órára várjuk a templomba! Azokat is, akik iskolai hittanra járnak, azokat is, akik máshonnan jönnek ide, hogy itt találkozzanak majd a szentségi Jézussal. Az elsőáldozás május 27-én, Szentháromság vasárnapján, templomunk búcsúünnepén lesz. Pénteken folytatjuk a szentségimádás-sorozatunkat: fél 6 órakor kezdődő keresztút után szentmise, majd szentségimádás! Szombaton délelőtt 10 órára szeretettel hívjuk a Szentjánosbogár klub „ifjú” tagjait, és szüleiket a Szent Ágoston terembe. Akik bérmálkozni szeretnének ezen a tavaszon, – szintén kérjük, a sekrestyében jelentkezzenek! Templomunk lelkigyakorlatát idén Dr. Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem dékánja, régi óbudai tartja. A „lelki délután” március 10-én, pénteken 5 órakor kezdődik, 6 órakor szentmise, majd elmélkedés és beszélgetés! Tegyük szabaddá magunkat erre a néhány órára! Jövő vasárnap a 11 órai szentmisén adjuk fel felnőtt és idős testvéreinek a szentkenet szentségét.  Ne feledkezzenek meg a szentgyónás elvégzéséről! Már csak két hely szabad az április 14-i ludbregi, Szent Vér zarándoklatra. Akik jelentkeztek, de még nem fizettek, kérjük, hozzák el a 6400 forintot! Természetesen a „későn érkezőket” is szeretettel hívjuk, – ha valamilyen ok miatt szabaddá válik majd néhány hely! A sekrestyében jelentkezzenek! Nagy örömmel jöttek haza közösségünkbe azok a házaspárok, akik Leányfalun, a Házas Hétvége Mozgalom alapozó lelkigyakorlatán vettek részt. Örülünk, hogy ma a 9 órai szentmisén elmondták tapasztalataikat. Bátorítjuk további családokat is a jelentkezésre, bekapcsolódásra! Részlet a Katolikus Karitász felhívásából: „Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz.
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink