Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Hirdetéseink
Hirdetések a 2. évközi vasárnapon, 2018. január 14-én Amint már jeleztük, megkezdjük a lakásszenteléseket plébániánk legtávolabbi körzetében, az Ürömhegyi úti házakban. Most pénteken áldottuk meg az Újvári utcai idősek otthonát. Szívesen elvisszük Isten áldását a környék híveihez is. Szóljanak! Ma reggel 9 és 11 órakor mondunk szentmisét. Hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiára hívjuk Testvéreinket, szentáldozási lehetőséggel. A héten folytatjuk a hitoktatást a környék óvodáiban, iskoláiban. Anyaszentegyházunk naptárában: hétfőn Remete Szent Pál emlékezete, szerdán Remete Szent Antal apát ünnepe, csütörtökön Árpád-házi Szent Margit emléknapja. Szombaton Szent Fábián és Sebestyén vértanúk, valamint Boldog Özséb tiszteletére ajánljuk a napot, és a szentmisét. Szentségimádásra hív a Doberdó úti Szent Vér kápolna! Ezen a héten, pénteken déli 12 órakor kezdődik a kápolnában, és délután 3 óráig tart. Utána áthozzuk az Oltáriszentséget plébániatemplomunkba, itt fejezzük be délután 6 órakor. Emiatt a péntek esti templomi (szentmise utáni) szentségimádás elmarad. Gitáros szentmise január hónapban: 21-én, reggel 9 órakor, a hónap harmadik vasárnapján lesz. Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imanyolcad. Kerületünk keresztény közösségei január 21. és 28. között találkoznak. A programokat a bejáratnál olvashatjuk. Templomunk is belekapcsolódik ebbe a sorozatba. A mi templomunkban 23-án, kedden, délután 5 órára gyűlünk össze protestáns testvéreinkkel. Ígét hirdet: Csavarczi László református lelkész. Várjuk testvéreinket! A III. Óbudai Keresztény Bált január 27-én, szombaton délután 5 és este 10 óra között tartjuk a San Marco utcai Kulturális Központban. Vendégeink: Varga Mihály miniszter, Bús Balázs polgármester, Gyurta Dániel olimpiai, világ, Európa bajnok és a Shalom evangelizációs közösség. Jegyeket időben vegyenek – hiszen nagyon kevés áll a plébánia rendelkezésére. A sekrestyében kapható! Bábozást is tervezünk: a hónap negyedik vasárnapjára január 28-án, a reggel 9 órai szentmisére. Az Óbudai Zenés Délutánok januári előadása elmarad. Helyette február hónapban 2 zenei programra készülünk. Március 4-én, Nagyböjt 3. vasárnapján délelőtt a 9 és 11 órai szentmise között, 10 órakor Budai Ilona Kossuth-díjas énekművész „Lehullott a Jézus Vére” – címmel nagyböjti és húsvéti archaikus dalokat énekel. Alpha kurzus indul február 14-én.Hamvazószerdán. Jelentkezni a sekrestyében lehet. „Minél inkább Krisztusba gyökereződünk, annál inkább megtaláljuk a lelki békénket, még a mindennapok megpróbáltatásai közepette is. Aki nem szenved együtt a szenvedő testvérrel, még ha annak vallása, nyelve vagy kultúrája különbözik is az övétől, annak meg kell kérdőjeleznie saját emberiességét. Az Istennel és a testvérekkel való találkozás nem várhat a lassúságunk és lustaságunk miatt: a meghívás mára szól!  A vidám lélek olyan, mint az egészséges talaj, melyben növekszik az élet, és jó termést hoz.” (Ferenc pápa Twitter-üzeneteiből)
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink