Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
A Szentlélek Imakör eucharistikus tanulási témái 2019-2020
A SZENTLÉLEK IMAKÖR EUCHARISZTIKUS TANULÁSI TÉMÁI, 2019-2020         (Dolhai Lajos: Csúcs és forrás c. könyve alapján) 9. Május: Mária (az Eucharisztikus asszony) Dolhai 52. fejezet _____________________________________________________________________ Szent II. János Pál pápa óta beszélünk Mária és az Eucharisztia viszonyáról. Az Egyház az Eucharisztiából él c. enciklikájában nevezi eucharisztikus asszonynak. Az enciklikában több gondolatot fejt ki erről. „Mária elvezethet bennünket ehhez a legszentebb szentséghez, mert mély kapcsolatban áll vele.” „Amikor az Egyház példaképkén tekint Máriára, meghívást kap arra, hogy kövesse őt a szentséges misztériummal való kapcsolatában is.” „Mária a megtestesülés misztériumában elővételezte az Egyház eucharisztikus hitét.” A pápa 3 analógiát lát ebben az elővételezésben. o Ahogyan a Fiú a Szentlélek erejéből lett emberré Mária méhében, ugyanúgy a Szentlélek teremtő ereje által lesz a kenyér és a bor a szentmisében Jézus teste és vére. (epiklézis!) A szentmise egyik könyörgése is utal erre a párhuzamra: „Urunk, Istenünk, add, hogy oltárodra helyezett ajándékaidat szentelje meg a Szentlélek, aki isteni erejével Mária méhét megáldotta.” o Ahogyan Mária hittel igen-t mondott Gábor angyal szavaira, ugyanúgy az Ámenünkkel mi is igent mondunk az Egyház hitére, amely állítja, hogy az Eucharisztiában jelen van köztünk Jézus. o Mária egész Krisztus mellett eltöltött életével magáévá tette az Eucharisztia áldozat-jellegét. „Mária az elővételezett Eucharisztia állapotában élt.” Áldozatos lelkülete megmutatkozott már Jézus gyermekkorában, nyilvános működése idején, és az ő áldozata a Fiával való együttszenvedésben a kereszt alatt teljesedett be. Mária hálaadó énekének, a Magnificatnak is van eucharisztikus vonatkozása. „Az Eucharisztia, mint Mária éneke elsősorban dicséret és hálaadás.” A szentmise állandó részében is ott van a megemlékező hálaadás (anamnézis). Azért kaptuk az Eucharisztiát, hogy Máriához hasonlóan egész életünk Magnificat-tá váljon.” Szerény kiegészítésként a magam gondolatát is hozzáteszem: a várandós Mária méhe volt az első tabernákulum, majd amikor a karjában tartotta Fiát, ő maga egy élő monstrancia volt.