Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Aktuális programjaink
2020. májusi programok 2019.évi programjainkból További rendelkezésig a szentmisék, litániák, szentségimádások, gyóntatások elmaradnak! Rendkívüli ez a hónap: testvéreink százai hunytak el és halnak meg ezekben a napokban is. Ezért: a hónap minden napján 1. imádkozzunk a koronavírusban elhunyt testvéreinkért hazánkban és az egész világon. Legalább egy Üdvözlégy Máriában könyörögjünk örök életet számukra a Boldogságos Szűzanya közbenjárására. 2. Otthon imádkozzuk el ünnepélyesen a Lorettói litániát. Lehet énekelve, (199 vagy 200. SZVU énektárból) vagy „válaszolva” elmondjuk a könyörgést, és akár énekelve, akár imádkozva mondjuk: „Könyörögj érettünk!” 3. keresvén egy vallásos könyvet, mely a Szűzanyáról szól: olvassuk fejezetenként, oldalanként, ha kell soronként. Nagyon sokat jelentene, ha egy-egy szép gondolatot ki is írnánk a könyvből. 4. aki akár Skype-pal, akár „konferenciabeszélgetéssel” rendelkezik, használja fel ezt a lehetőséget: beszélgetni képen-hangon a Szűzanyáról. Alaptéma: hogyan tapasztaltam meg szeretetét irántunk? Ehhez csak néhány technikát „értő” vallásos lélekre van szükség! Nem írtunk be a május havi naptárba szentmisék liturgiák időpontjait. Egyet tudunk csak mondani: plébániánk honlapjának YouTube linkjéről vasárnapról-vasárnapra kb. 220-an nézik a délelőtt 11 órakor közvetített szentmisét, melynek első perceiben 4 csapatból álló kis közösségek „bábjátékot” osztanak meg a nézőkkel. Nemcsak gyerekeknek való, hiszen üzenete a felnőtteknek is szól! Kegyelmekben gazdag májust kívánunk mindnyájuknak! Május havi egyházi naptár: május 1. elsőpéntek húsvéti köznap Szent József a munkás ünnepe. Imádkozzunk a munkába járókért, azokért, akiknek nincs munkájuk, imádkozzunk Szent Józsefhez, hogy őrizze meg a munka és a munkás becsületét – hogy a politika ne éljen vissza azokkal, akik mindennapi kenyerünket, életünket szolgálják! Szent József, a munkások védőszentje, könyörögj érettünk! május 2. szombat Szent Atanáz püspök és egyháztanító ünnepe. Halála előtt egyik diakónusának ez levelet adott át és ezt mondta: Fogd és vidd el testvéreinkhez. Készítsenek róla másolatot, és terjesszék mindenfelé a városban. ez az én hitvallásom, mindnyájunk közös hite a níceai atyák tanítása szerint. Imádkozzuk el a Hiszekegyet! május 3. Húsvét IV. vasárnapja Anyák napja és a papi hivatások ünnepe. Imádkozzunk a papi, szerzetesei hivatásokért! Nagy szükség van rájuk! május 4. hétfő  Szent Flórián vértanú ünnepe. Vádlóinak ezt mondta: „Ne fáradjatok tovább a keresztények kutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok meg és jelentsétek a parancsnoknak” – mondta az őt letartóztató katonáknak május 5. kedd húsvéti köznap május 6. szerda húsvéti köznap május 7. csütörtök  Boldog Gizella, Szent István király felesége, Szent Imre herceg édesanyja. Ő nem beszélt, ő tanúságot tett a keresztény hitről – így lett legjobb segítője első szent királyunknak! május 8. péntek húsvéti köznap május 9. szombat húsvéti köznap május 10.  Húsvét V. vasárnapja május 11. hétfő Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú emlékezete, a Szociális Testvérek társulatának alapítója. Ők ma hazánk legnépesebb női szerzetesrendje.   május 12. kedd Szent Pongrác vértanú emlékezete. „Az istenek, akiknek imádását nekem megparancsolod, annyit érnek, mint a festett képek a falon.” Lefejezték. május 13. szerda  a Fatimai Szent Szűz ünnepe. Portugália védőszentje. A XX. század első évtizedében megjelenő Szűzanya emlékezetét Szent II. jános Pál pápa is köszöntötte. A revolver golyót, ami majdnem halálát okozta elvitte Fatimába és a Szűzanyának adta! május 14. csütörtök húsvéti köznap május 15. péntek húsvéti köznap május 16. szombat  Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú ünnepe. De várom már a szentgyónást, az atyák várják már, hogy gyóntathassanak! május 17. Húsvét VI. vasárnapja Ma van a tömegtájékoztatás világnapja. Imádkozzunk az újságírókért, lapszerkesztőkért, hogy az igazat és csakis az igazat írják! Hogy lemossák a gyalázatot, ami a „médiát” behálózza! május 18. hétfő  Szent I. János pápa és vértanú emlékezete. A Kelet és Nyugat keresztényeinek egységért imádkozott, dolgozott, fáradt. „Vértanúja” az ügynek: Ravennában börtönbe zárták, és ott szenvedte el a vértanúságot! Sírfelirata ez az egyetlen mondat volt: „Krisztus vágóáldozata.” május 19. kedd húsvéti köznap május 20. szerda  Sienai szent Bernardin áldozópap. Bernardin „híd” a békítetlennek tűnő ellenfelek között.” Hite „megkövesült, mint a Vezúv lávája”. A hit szentje! május 21. csütörtök húsvéti köznap május 22. péntek  Casciai Szent Rita  szerzetesnő. A szentek élete azt mondja róla, hogy Keresztelő szent János, Szent Ágoston és Tolentínói szent Miklós vitték éjnek idején abba a kolostorba, ahová nem akarták felvenni. A szentek nagy segítőnk! Szent Rita is „lehetetlen dolgok megvalósulásának” védőszentje. Soka kérik manapság is közbejárását! Mi is ezt tegyük! május 23. szombat  Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú ünnepe. Győri püspök volt. A második világháború napjaiban egy részeg szovjet katona több lövéssel halálosan megsebesítette. Magyarországért, egyházmegyéjéért ajánlotta a győri kórházban halálát. május 24. URUNK MENNYBEMENETELÉNEK VASÁRNAPJA Krisztus a mennybe felmene” énekeljük. És mi is oda készülünk! május 25. hétfő  Tiszteletreméltó szent Béda. Egyik tanítványa kérte a tudós püspököt: „Csak még egy mondatot mondj. Béda így válaszolt: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.” és meghalt. Tökéletes élete volt! május 26. kedd  Néri szent Fülöp ünnepe. A híres „olasz” szent, aki nemcsak példaképe volt Egyházunknak, aktív nevelője világának – hanem szonett-író is. Az egyetlen, ránk maradt írása: „Mély börtön rabja a lélek a földön? Mert nem tud kitörni idelentről hogy lába végleg csillagokon járjon. Istennél éljen, s magának meghaljon.” május 27. szerda  Canterbury Szent Ágoston. Róla ezt olvassuk a Szentek Életében: Így változtatta meg (+Kr.u.604) népét: „Egy hatalmas tölgy alatt gyűltek össze a (népet) vezetők. Ezt a tölgyet később is Ágoston-tölgynek hívták. Itt nyomatékosan kérte őket, hogy hagyjanak fel különleges szokásaikkal, lépjenek vele szövetségre az evangélium hirdetésére. Hallgatói nem ismerték fel Isten hívását. A gyűlölet erősebb volt bennük, mint a hitük.” május 28. csütörtök húsvéti köznap május 29. péntek  Szent VI. Pál pápa. Korunk szentje. Az idősebb korosztály látta őt: vékony, aszténiás, szerény és mégis hatalmas tudású pápa volt. Ő indította el az utat, mely a II. Vatikáni Zsinatba torkollott. május 30. szombat  Szent István király ereklyéinek átvitele. Egy szerzetes rejtegette, majd átadta az ország vezetőinek: féltette a Szent Király jobbját, meg akarta őrizni az útókor számára. május 31. PÜNKÖSDVASÁRNAP  Május utolsó napja: mit is kérhetünk „beteg” világunk számára: Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj el árvák gyámola, jöjj el szívünk orvosa!
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink Képek plébániánk életéből 2019.02.03. Húsvét plébániánkon Elsőáldozás 2019 Szentháromság vasárnapja Úrnapja A Fatimai Szűzanya templomunkban Jézus Szíve (Filoxéra) kápolna búcsúja Veni Sancte templomunkan Óbudai Piknik Szent Erzsébet kenyere Adventi koszorút készítettünk Advent Plébániánkon Betlehemes játék Karácsonyi ajándék Sislóci testvéreinknek Programjaink