Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Aktuális programjaink
                       Novemberi programjaink PLÉBÁNIÁNK LÁTOGATÁSA A POPIELUSZKO KIÁLLÍTÁSRA november 1. csütörtök  Mindenszentek ünnepe. Parancsolt ünnep!  Kötelező a szentmisén való részvétel. Szentmise este 6 órakor, utána Halottak esti ájtatosság Aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára. november 2. elsőpéntek szentmise reggel 7 órakor. Délelőtt betegek látogatása, délután 2 órakor keresztút a halottak lelki üdvéért, 3 órakor szentmise a Szent Vér kápolnában. Délután 5 órakor szentolvasó, utána 6 órakor ünnepi szentmise Aki Halottak napján XI. 2-án (vagy a megelőző vagy a következő vasárnapon vagy Mindenszentek napján) templomot vagy kápolnát áhítattal látogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik szintén teljes búcsúút nyer elhunytjaik javára. november 3. első szombat délelőtt 10 órakor Szent Kalkuttai Teréz Anyáról elmélkedés a Mária Rádióban (FM 88.8Mhz.) E napon Porres Szent Mártonra, az első latin-amerikai szentre emlékezünk november 4. első vasárnap Templomunk javára gyűjtünk! Szentmise reggel 9 és 11 órakor november 5. hétfő Szent Imre herceg ünnepe. Igeliturgia este 6 órakor november 6. kedd évközi köznap. Igeliturgia este6 órakor november 7. szerda  évközi köznap november 8. csütörtök  évközi köznap november 9. péntek  a Lateráni Bazilika felszentelésének évfordulója november 10. szombat  Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító ünnepe. (Vele találkozott Attila hun király) november 11. évközi 32. vasárnap Szentmise: reggel 9 és 11 órakor november 12. hétfő  Szent Jozafát püspök és vétranú emléknapja. Igeliturgia este 6 órakor november 13. kedd  a Magyar szentek és Boldogok ünnepe. Igeliturgia este 6 órakor november 24. szerda  évközi köznap november 15. csütörtök  Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító ünnepe november 16. péntek  Skóciai Szent Margit magyar királylány ünnepe november 17. szombat  Nagy Szent Gertrúd szűz ünnepe november 18. évközi 33. vasárnap Ma a KARITÁSZ javára gyűjtünk! november 19. hétfő  Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Igeliturgia este 6 órakor november 20. kedd évközi köznap Igeliturgia este 6 órakor november 21. szerda  a Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban november 22. csütörtök  Szent Cecília szűz és vértanú napja november 23. péntek  Szent I. Kelemen pápa és vértanú november 24. szombat  az első koreai vértanúk november 25. vasárnap  Krisztus a mindenség királya   november 26. hétfő évközi köznap Igeliturgia este6 órakor november 27. kedd évközi köznap Igeliturgia este 6 órakor november 28. szerda   évközi köznap november 29. csütörtök  évközi köznap november 30. péntek Szent András apostol ünnepe december 1. szombat az utolsó évközi köznap
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink Képek templomunk életéből Elsőáldozás 2018 Úrnapja 2018 Harangszentelés Csúcshegyen Római ministránstalálkozó 2018 Hittanos tábor Filoxéra Kápolna búcsúmise Veni Sancte Ars Sacra Óbudai Piknik Szent Erzsébet kenyere Programjaink