Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
István atya gondolatai
István atya gondolatai az Evangéliumról 2020.09.20-án A mai evangélium kulcskérdését a szőlősgazda teszi fel a munkásnak: „talán rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?” Mennyi érzés leolvasható a szemünkről: öröm, boldogság, aggódás, de az irigység is: „Ne edd a rossz szemű ember kenyerét!” - int a Példabeszédek Könyve - egyél, igyál, mondja neked, de nem szívesen! (Péld. 23, 6). A jó szem a felebaráti szeretetre, a rossz szem ellenséges érzésekre vall. A gazdáról elmondhatjuk, hogy jó szemmel rendelkezik, vagyis nem sajnálja a pénzét attól az embertől sem, aki az utolsó órában érkezett, és egy órát tudott csak dolgozni. Ő is ugyanannyi bért kap, mint az, aki reggeltől dolgozott.  Egy közgazdász most biztosan összeráncolná a homlokát, de Jézus példabeszédei nem üzletvezetési tanácsokat adnak, hanem Istenről tanítanak. Látható formába önti a láthatatlant. Isten ugyanazt a fizetséget adja minden hívőnek a hűségéért, hitéért, kitartásáért. De valóban ugyanannyi volt a fizetsége mindegyiküknek?  Anyagilag igen, egzisztenciálisan nem. Az is a fizetség része burkoltan, hogy egész nap dolgozhatott az úr szőlőjében. Volt értelme az életének. Nincs rosszabb annál, ha az ember csak tétlenül ül otthon, vagy a piactéren ácsorog, és várja, hogy valaki felfogadja dolgozni. Az emberi lét lényegéhez hozzátartozik az is, hogy dolgozzon, művelje a környezetét, a világot. Ez a példabeszéd magában hordozza a rejtett feszültségeket is, amelyek már az ősegyház életében is jelen voltak: a zsidó és pogánykeresztények közötti feszültséget. Egy ilyen feszültség vezetett a diakónusok kiválasztásához is.  Minket, hívő embereket is megkísérthet az irigység szelleme, mi is tudunk rossz szemmel nézni.  Ne engedjük, hogy az irigység szelleme hatalma alá gyűrjön minket! Szeretettel István atya