Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
István atya gondolatai
István atya gondolatai az Evangéliumról 2020.09.13-án Uram, ha vét ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? - talán hétszer? Valljuk be őszintén, szívünkre téve a kezünket, a sértéseket nagyon nehezen viseljük el, és a harmadik bántó megjegyzés után már az igazságérzetünk igencsak megtorlás után kiált. De a mindennapi élet keretei között nem is igazán szokott előfordulni sorozatos megbántás, sértegetés. Jézus a példabeszédében Isten irgalmát állítja szembe az emberi konoksággal. A történet szereplői: a király és alattvalója, aki a tartozás mértékét tekintve magas rangú közhivatalnok lehetett. A hivatalnok pökhendi magatartását jelzi, hogy nem kér bocsánatot, nem bánja a felelőtlen viselkedését, hanem türelmet kér, hogy mindent vissza fog fizetni. (Csak az összehasonlítás kedvéért: 10 000 talentum 500 tonnának megfelelő súlyú áru, amit kb. 25 kamion tudna elszállítani.) Az uralkodó nem együttérző és türelmes, mégis megesik a szíve alattvalóján és elengedi a tartozását, amit az nem lenne képes megfizetni, mégha egész családjával együtt eladják rabszolgának, akkor sem. A történet második részében újabb szolga lép színre, aki megfizethetőbb, szinte elhanyagolható összeggel tartozik társának, aki azonban mégsem gyakorolja az irgalmat, kegyetlen magatartása méltán váltja ki szolgatársai felháborodását. Ezután válik világossá, hogy a király magatartása nem tehetetlenségből, együgyűségből fakadt, hanem a személyes kapcsolatok új törvényét akarta bevezetni. Irgalmas volt és ezt az irgalmat kellett volna a tisztviselőnek is gyakorolnia szolgájával szemben. Ha valaki kap, akkor tudnia kell továbbadni is azt, amit kapott. Ezt pedig csak a rosszakarat, az önzés képes megakadályozni. Péter apostol megtapasztalta Isten irgalmát, bár háromszor tagadta meg Jézust a helytartó udvarában. Ő az a Péter, akire Jézus a mennyek országának a kulcsait bízta. A bűnbocsánat szentségében mi is megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát és szeretetét. Isten fiát a mi vétkeinkért feszítették keresztre. A mai napon, 2020 szeptember 12-én kezdődött volna az Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten, ha a világjárvány nem üti fel a fejét. A szervezők úgy gondolták, egy kis virtuális mini-konferenciával lepnek meg bennünket. A kongresszus y YouTube csatornáján (IEC2020) naponta hallhatjuk a meghívott előadók tanúságtételeit. Szeretettel István atya