Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk István atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya utolsó (305.) üzenete Óbuda-Hegyvidék jó híveihez és István atya bemutatkozása 2020. július 26-án Albumot tartok a kezemben. Egy héttel ezelőtt kaptam Neubrandt Olgától a Filoxéra kápolna „utolsó” szentmiséje után. Olyan jó volt ott az emlékezés: régi, legalább 200 éves falak, régi bútorok között az „állandóságról”, a hit megtartó erejéről elmélkedtünk. A szentmise végén egy gyönyörű albumot kaptam - legalább 100 képpel - arról a 6 évről, amit itt tölthettem. Először is hálát adok az Úristennek ezekért az évekért. Minden napot ajándékba kaptam – természetesen melléje a betegség ajándékát is: a rákot, a sztrókot, és sok más bajt. Úgy voltam vele, mint a múlt heti „balesetnél”, az Úristen adott erőt, hogy néhány óra után már egyedül mehettem haza. Minden csodáért, amit megtapasztaltam - neki mondok utolsó „üzenetemmel” köszönetet. Az albumban ezernyi arc villant fel egy-egy ünnepség, esemény kapcsán: hűséges, Istent szerető szemek és arcok, vidám gyerekképek, óbudai arcok. Köszönöm Testvéreimnek, hogy 6 éven át együtt tudtunk élni. Hogy egymásra köszönhettünk, hogy együtt dicsérhettük az Urat. Nem voltam idegen Óbudán – része voltam életüknek. És ebben nagy segítségemre volt Feldhoffer Magdi testvér és nővérközössége, Jankovics Klári és a Szentjánosbogár bábos „népsége.” Azt hiszem, Török Iván elnök úrtól kezdve egy közösséget alkottunk. Le merem írni, mert nem szégyen: nem voltak Óbudán anyagi gondjaim – de annál több lelki örömöm volt. Papi életem legszebb idejére emlékezem, arra a sok száz órára, amit a gyóntatószékben tölthettem. Köszönöm Testvéreimnek, hogy elfogadták mindennapi elmélkedéseimet, - az Úristent mondhattam el Adventben, Karácsonyban, Húsvétban, hétköznapokban. A végén szeretném megköszönni segítségét annak a Testvéremnek, aki minden hírlevéllel kapcsolatos munkában részt vett. Isten áldja meg érte! Ahogy lenni szokott: az utolsó hónapban minden elromlott: harang és orgona, erősítő és villany. De vannak buzgó, értékes óbudaiak, akik azonnal dolgoznak, segítenek. Mert ilyenek voltak és legyenek mindig Óbuda-hegyvidék hívei! Áldd meg Uram, őket! Bajzáth Ferenc atya SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM KEDVES HÍVEIMET! Nem mindenkinek adatik meg nyár közepén a gondtalan kikapcsolódás öröme. Az élet nem áll meg, csak a változás állandó. Így történt ez több budapesti plébánián is. Bajzáth Ferenc atya megkezdheti hat év továbbszolgálat után nyugdíjas életét, jómagam pedig nagy örömmel és lelkesedéssel készülök új szolgálati helyemre, az Óbuda-hegyvidéki Plébánia híveinek a szolgálatára. Budapesten születtem, 1968-ban, és itt is nőttem fel. Középiskolai tanulmányaimat Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végeztem, ahol az ottani atyák személyisége, a ferences szellemiség alakította személyiségemet és hitemet. Teológiai tanulmányaimat Egerben kezdtem meg 1991-ben, majd Esztergomban szenteltek pappá 1997-ben.  Első beosztásom az Árpád-házi Szent Margit templomban volt, ott 2001-ig szolgáltam káplánként. Plébánosi működésemet Hűvösvölgyben kezdtem, majd 2007–től Újpesten folytattam.  Kánonjogi tanulmányokat folytattam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, később a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetében tanultam, ahol kórházlelkészi végzettséget szereztem. Papi jelmondatom: „Íme jövök, hogy megtegyem a te akaratodat” (109. Zsoltár). Huszonhárom éves koromban kezdtem meg teológiai tanulmányaimat. Addig szinte a plébánián nőttem fel, ahol mindig jól éreztem magam.  Barátaimmal ministráltunk, később aktívabban részt vettem a plébánia életében. Papként megkülönböztetett figyelemmel fordulok a betegek és a szenvedők felé, fontosnak tartom, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is hirdessük az Evangéliumot. Rendszeresen látogattam betegeket Budapest több kórházában. Újpesten, a Károlyi Sándor Kórházban megszerveztem a beteglátogató szolgálatot.  Nagy izgalommal és várakozással tekintek a jövőbe, ami reményeim szerint minden kedves hívem örömére és hitünk erősödésére fog válni. Molnár István atya Hirdetjük, hogy hétfőn és kedden este 6 órakor Igeliturgiát tartunk templomunkban, a hét többi napján szentmise lesz, később hirdetett időpontban.