Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya (297.) üzenete ma, Pünkösd ünnepén Hadd idézzem Pilinszky János költőt, aki a Szentlélekről ezeket írta: „A Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elsöpör minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen és az Isten útján tudjon járni. Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti szeretetben.” Két gondolatot szeretnék kiemelni Pilinszky gondolataiból: 1. A Szentlélek vihar. Nem szeretjük a viharokat. „Halálos vihar” az egyik tévéműsor címe. Megdöbbentő képeket mutat be egy-egy amerikai várost megtámadó hurrikánról. A hatalmas romhalmaz, a borzasztó személyi pusztítás elrettentő hatású, - de nem lenne időnként szükségünk nekünk is „ilyen” belső viharra? Nagyon kényelmes az életünk - senki se zavarja „komfort-zónánkat” - hogy aztán, ha eredményeként jön egy vihar - elpusztítson minket! Adj Szentlélek Úristen „vihart”, hogy ne csak felborzolja, hanem átmossa, kitisztítsa értelmünket! Túl nagy kényelemben élünk, túlságosan öntudatosak vagyunk, sokszor mondják mások, hogy bekép zeltek vagyunk! Szentlélek Úristen, pusztítsd ki lelkünkből Szent Viharoddal mindazt, ami nem keresztény, ami nem jézusi. 2. A Szentlélek tűz. A „lánglovagokat”, a tűzoltókat nagyra becsüljük - helyettünk dolgoznak, ha kell, életüket is feláldozzák. Nekünk nem kell semmit sem csinálni, csak hívni őket. És ezek után csodálkozunk, hogy az isteni szeretet nem tüzesít fel minket, hogy „elég”, ha csak szájjal dicsérjük Istent? (Legyen megtisztelve az Úr?...) Az apostolok egyszerű emberek voltak. Talán napjainkban sokan el se fogadnák őket. Amivel azonban „sikert értek el”, az a Szentlélek tüze volt. Idáig minden rendben is lenne. Csak nekünk kellene „körüljárni”, tüzesíteni lelkünket, hogy másokat is Isten szeretetére „tüzesítsünk”. No, de mi tegyük ezt, amikor olyan tökéletesek vagyunk? „Az én vágyam: Szeretni és megszerettetni Istent! Szeretni és megszerettetni Jézust! Szeretni és megszerettetni a Szűzanyát! Szeretni és megszerettetni minden emberfiát! Az az én egyetlen vágyam: Hogy ne legyen vágyam, csak Isten!  Ó add, ó add ezt Szentlélek Isten! Élj bennem Szeretet-Isten! Te élj bennem, Te szeress bennem, Te cselekedj bennem; Minden Te légy bennem! Add nekem Jézust egészen, Szentlélek Isten! Teljek meg Veled Isten! Ne legyen más bennem, csak Isten! Te, Te, Szeretet-Isten! Jöjj, jöjj, jöjj Szeplőtelen! Takarj be fehér köd, édes Szeplőtelen! Takarj be múltat, jelent, jövőt, mindent, az egész életet, testet, szívet, minden embert: drága Szeplőtelen! Hozd le az eget, gyógyíts minden sebet! Teheted: Tied Jézus! Teheted: Tied a Mennyország! Tied az Isten, Tied a Szentháromság! Anyánk vagy, Isten Anyja! Kezedben minden ember boldogsága! Ó boldogságos, Szeplőtelen Szűzanya! Ave, ave, ave Maria, Immaculata!” (Marton Marcell OCD)