Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai, hirdetései Húsvét ötödik vasárnapján, 2020. május 10-én „Már nem bírtam tovább hallgatni”. Szólni és írni kellett, hiszen reményeink szerint néhány hét múlva részlegesen feloldhatják a kijárási korlátozást Budapesten és Pest megyében is. Sajnos vannak magas fertőzöttségű helyek, és szomorúan tapasztaljuk a fegyelmezetlenségeket is, hogy néhányan nem nagyon akarják betartani a szabályozásokat. A mai evangélium késztet a beszámolóra, és közös gondolkodásra. Jézus mondta tanítványainak: „Ne nyugtalankodjék szívetek… Atyám házában sok hely van. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok!” (János 14.2.) Első gondolat: van otthonunk! Telefon érkezett: „Atya, mit csináljak a nagymamával? Már délben készülődik, hogy délután öt órára odaérjen egy templomhoz, ahol ötösével engedik be áldozni a híveket. (?) Délután négy órakor indul - kétszer átszáll, mire hazaér. Veszélyes! Megfertőzi magát és a családját! Mit csináljak a nagymamával? Semmit – válaszoltam neki –, 12 óráig szabad csak a 65 év felettieknek kimenni az utcára. Örülök annak, hogy nálunk a Hegyvidéken élő hívek jól vizsgáztak. Többen számoltak be arról, hogy sokat olvasnak a Szentírásból, legalább egy rózsafüzért elmondanak, naponta lelki áldozást végeznek, hallgatják vagy nézik a vasárnapi (internetes) szentmisét, és együtt örülnek a bábos gyerekekkel. Bizakodunk, hogy talán néhány hét múlva ismét „kezdhetünk”. De szép is lenne, ha Pünkösdkor már a megszokott időben találkozhatnánk a szentmiséken! Második gondolatunk: Pünkösd után! 1. felkészülünk az őszi négy felnőtt-oktatásra. A Szentlélek imakört szakképzett pszichológus, képviselőtestületünk alelnöke vezeti. Nem akármilyen élményt jelenthet ez számunkra! Hasonlóképpen képviselőtestületünk tagja, egy főiskolai tanár hívja majd felnőtt testvéreinket Bibliaórára szeptemberben. Magam is igyekszem, várom azokat, akik a Zsoltárok világával, egyházunk zsolozsmás-életével szeretnének ismerkedni. A fiatalok számára egy berlini szakmai képzésen részt vett fiatal készít anyagokat, hogy modern módszerrel, a fiatalok stílusában, lelkületével segítse a hivatásukat keresőket. 1. Az iskolai hitoktatás is megújul. Elsősorban személycserével. Plébániánk anyagi támogatásával is arra készülnek a hitoktatóink, hogy az ősszel kezdődő tanévben jól oktassanak, és felkészítsék a gyerekeket a 2021-es év elsőáldozására, és a jövő májusra tervezett bérmálásra. 2. Templomunk zenei életének kincsei. A Nádasi Alfonz kórus - karnagyának vezetésével -  ősztől ismét koncerteket tart és szervez. A két, gitáros zenekar mellé még egy harmadikat, egy gyerekekből álló fúvószenekart szervezne egy - néhány éve még a zeneiskolában tanító - pedagógus. Fúvós hangszeren tanuló gyerekeket várunk! 3. Két családközösségünk: a MÉCS (öt család és tizenöt gyermek) és a Házas hétvége már szeretne kilépni a karanténból, hogy ősztől újra találkozzanak. A kijárási korlátozás idején nemcsak védték családi összetartásukat, otthonukat (hogy a gyerekek szét ne szedjék), hanem Skype-os beszélgetésekkel tartották egymásban (családon kívül is) a hitet. 4. Folytatjuk ősztől kezdve az 5 kápolna havi programjait. Szeptembertől ismét indul a Szent Vér kápolna hagyományos programja, a Szent Donát kápolna rendszeres ima-sorozata, a Szent Anna kápolna idős testvérei vasárnaponként majd várják a környék szentmisére járó híveit. A csúcshegyi Szűz Mária kápolna vezetője már készíti az őszi programokat, s a Filoxéra kápolnát szeretők nemcsak havi szentmisét, hanem egyéb, lelki találkozókat is javasolnak. És természetes, ha ismét kinyit az Újvár utcai otthon, hetente ott szeretnénk lenni, misézni, áldoztatni, Igeliturgiát vezetni, lelkileg támogatni az ott élő időseket! 5. Örülnénk, ha június elsejétől ismét folytathatnánk: a hétfő-keddi Igeliturgiát, szerdától szombatig az este 6 órai szentmisét, a naponta megtartandó szentolvasót. A csütörtök esti szentségimádást, a szombati Szűzanya ima-órát. Minden hétköznap délutáni program: ¼ 6 órakor kezdődik majd!  (Telefonon kérdezte egyik testvérünk: „Hogyan tudnám megköszönni Istennek, hogy megtartott?” Azt válaszoltam neki: például úgy, hogy hetente legalább egy hétköznap imádkozzon szentolvasót a templomban, és, ha már lehet és módja van rá, vegyen részt a közös, délutáni rózsafüzér imán!) 6. A gyóntatások rendje sem változik majd: szerdán-csütörtökön-pénteken délután 5-6, vasárnap 8_9 között várjuk gyónóinkat! Harmadik gondolatunk - addig: Minden vasárnap 11 óra előtt 5 perccel a Jankovics Klári vezette bábos csapatok mutatják be játékaikat, amelyben a kicsiny állatok a gyerekek nyelvén szólva a gyerekek szívéhez szeretnének eljutni. (lásd YouTube csatornánk!) Minden vasárnap 11 órakor a plébániánk honlapján lévő YouTube csatorna linkjén keresztül szentmisét láthatunk templomunkból. Az ismert falak, a Szűzanya háza, orgonánk hangja varázsolja vissza a régi szép „időket”, amikor még lehetőség volt naponta betérni, imádkozni, gyónni, és „belélegezni” templomunk óbudai atmoszféráját. Addig: „Maradjunk otthon!”, hogy amikortól lehet, ismét együtt lehessünk! (Ne úgy, mint a bevezetőben említett nagymama, aki állandó rettegésben tartja a családját, miközben ő felelőtlenül naponta eljárkál.) Hát ezeket kellett elmondanom, mert én is nehezen bírom a bezártságot, csak tekintettel vagyok másokra, jobban szeretem Testvéreimet! Hálatelt szívvel imádkozzanak a Jó Istenhez!  És vigyázzanak magukra, egymásra!