Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai Nagyböjt 3. vasárnapján, 2020. március 15-én Teréz Anya nővéreinek imáját és Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr a járvány idejére írt imádságát szeretnénk átadni Testvéreinknek! Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek; ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét; ahol kétely, oda hitet; ahol árnyék, oda fényt; ahol szomorúság, oda örömöt. Uram, add, hogy vigasztalni igyekezzem inkább, mint hogy vigaszra várjak. Megértésre törekedjem inkább, mint hogy megértést óhajtsak; szeressek inkább, mint hogy szeretet igényeljek, mert csak ha elfeledkezünk magunkról, akkor találjuk meg magunkat; ha megbocsátunk, így nyerünk bocsánatot, és ha meghalunk, azzal ébredünk örök életre! Bíboros főpásztorunk imádsága: Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük Neked, hogy örök életre hívtál meg minket és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találtunk, átéljük, hogy végül is mindig a Te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőink éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségbe elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügyi munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden testi és lelki segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg Urunk minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság Egy Isten irgalmazz nekünk! Szűz Mária betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!