Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 2020. február 02-án A mai vasárnap alapüzenete: Szűz Mária nem bárányt ajánl fel az Úrnak, ahogy ezt a gazdagok tették, amikor megköszönték gyermekük születését. (Régen ajándéknak tekintettek minden gyermeket, - akit meg kellett köszönni, és kinek másnak, mint Istennek köszönték meg.) Hanem egy pár gerlicét, két galambfiókát, mert a Bárány, a felajánlott kincs Jézus, ott van Mária karjában. Az ószövetség embere úgy gondolta, ez volt a hite, hogy „kiváltja” gyermekét, akit Istentől kapott, hogy egészen az övé legyen. A felajánlott áldozati adományok ezt a kiváltást jelentették. Az ember „leválasztotta” gyermekét az Istenről, hogy teljesen a ’sajátja’ legyen. Mária kicsiny gyermekét, Jézusát nem leválasztotta, hanem felajánlotta. Odaadta az Istennek, akié volt Jézus - aki Jézus maga „volt”. A törvény embere volt az ószövetség embere. Szabályoknak engedelmeskedett, szabályok szerint élte életét. A szavak és a parancsok formálták életét. Így is mondták: „törvénytisztelő”. A Tóra, a vallás alapkönyve helyett Jézus lép be a „képbe”, a parancsok helyett az alázatos, a rendelkező helyett az engedelmeskedő. Hatalmas különbség van a kettő között.  Ezért ünnepli oly fénnyel az egyház Gyertyaszentelő ünnepét.  S hogy még hitelesebb legyen a kép: két öregembert (a tudás birtokosát) Simeont és Annát állítja „tanúként” az Egyház. A mai vasárnapon lehet választani: Máriák leszünk, akik felajánlunk, Józsefek leszünk akik „beszerezzük” az áldozati ajándékot, Simeon leszünk, aki kezébe veheti Jézust, vagy csak egyszerű tanú leszünk, nem szólunk, (pedig egy asszony, egy idős sok mindenről tudna beszélni), hanem csak „jelen vagyunk” - így teszünk tanúságot Jézusról. Válasszunk! Szűzanyánkat fogadja be az, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkező Kárpát-medencei, és a világ távoli tájairól érkező vendégek közül egyet is befogad. Főleg a szeptember 18. és 20. közötti időpont lenne fontos. Aki erre vállalkozik, kérjük, jöjjön a sekrestyébe! Jelentkezési határidő: március 13.  Februárban várjuk a jelentkezéseket. Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét, február másodikát a szerzetesek, vagyis a megszentelt életet élők világnapjává. Az ünnep célja: hálát adni Istennek a szerzetesi élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint ismételten lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára.