Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai az évközi 2. vasárnapon, 2020. január 19-én Nem rosszindulatú, de mégis éles megjegyzést hallottam nemrég velünk, keresztényekkel kapcsolatban: „De jó, hogy megosztottak. Így könnyebb lesz velük leszámolni, hogy Európa ne legyen a jövőben keresztény” – mondta egy nem keresztény ismerősünk. Igen, megosztottak vagyunk - a családban is. Ahogy Jézus mondja: „kettő, három ellen és három kettő ellen. Mert ellensége lesz az apa fiának, anya leányának, a leány az anyósának…” Magunkban hordozzuk ezt a megosztottságot. Észre sem vesszük, hogy egy faluban két vallás van, két templom van, a család egyik fele katolikus, a másik protestáns. Sőt, még szabályokat is hozunk: „a fiúk kövessék apjuk vallását és a lányok az anyáét”. Eredménye: megosztott család, megosztott közösség, megosztott falu, város, ország – Európa. Ez pontosan olyan tragédia, mint amikor egyvallású házasságban az egyik fél nem jár templomba, míg a másik küszködik, hogy gyerekeiket hitben nevelje. Melyik hitben? Melyik vallásban? A mai napon kezdődik az imanyolcad, melyet a keresztények egységéért ajánlunk. Azt a célt szolgálja, hogy ne legyen megosztott egyetlen család sem, ugyanazt a vallást, ugyanazt a közösséget éljék. Legyen közös a szentmise, a szentáldozás, a keresztény gyakorlat - minden. Imádkozzunk családjaink hitbeli egységéért! Az imanyolcad idei alapüzenete kettős, a mottó mindkét idézete az Apostolok Cselekedeteiből való: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” (ApCsel. 28.2) a másik „…igen emberségesen bántak velünk!” (Apcsel. 28.2).  Akkor hangzik el ez a mondat Szent Lukács szájából, - hiszen ő írta az Apostolok Cselekedeteit -, amikor Pállal együtt hajótörést szenvedtek és Málta szigetén kikötöttek. Azokra vonatkozott a megjegyzés, akiket „bennszülöttnek” mond a Szentírás, akik nem utasították vissza az elsüllyedt hajó utasait, köztük Pált és társait. Ahhoz, hogy megvalósuljon a keresztények egysége, minden „bennszülöttnek”, mindnyájunknak emberségesnek kell lenni mások iránt, legyen az bárki. Tudjunk életet - lelket - menteni és partra húzni a szerencsétlent: legyen az alkoholista, beteg, magányos, hajléktalan vagy idegen. Templomunkban január 25-én, szombaton, délután 5 órakor lesz az ökumenikus zárótalálkozó, - az óbudai területen az imahét befejezéseként. Pásztori Zsófia metodista lelkésznő hirdeti az Igét. Este 6 óráig tart. Meghívtuk képviselőtestületünket, és minden Testvérünket szeretettel várjuk. Alapigéje: „Nagy megbecsülésben részesítettek minket”. A nyolc nap (jan. 19-26.) témái: 1. nap: Megbékélés: a rakomány kidobása; 2. nap: Megvilágosodás: Krisztus világosságának keresése és megmutatása; 3. nap: Reménység: Pál üzenete; 4. nap: Bizalom: Ne félj, csak higgy! 5. nap: Erő: a kenyér megtörése az útra; 6. nap: Vendégszeretet: a nem mindennapi emberség bemutatása; 7. nap: Megtérés: szívünk és elménk megváltozása; 8. nap: Nagylelkűség: elfogadás és adás. (Az ökumenkus imafüzet elérhető: https://meot.hu)