Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai a második szeptemberi vasárnapon, 2091.09.15-én A múlt vasárnap csodálatos volt! Hála Istennek! Legalább 100 iskolás és óvodástáskát tettek a gyerekek a főoltár elé, áldást kérve rájuk. A Kolosy pékség ajándéka (a rengeteg édesség) is jól esett nemcsak a gyerekeknek, hanem idős testvéreinknek is. (Valamelyik vasárnap a tulajdonosa szívesen bemutatkozna Testvéreinknek!) Különösen sokat jelentett a felnőttek imádsága, akiknek a fohásza ezen a vasárnapon biztosan a gyerekekért szállt az Úristen elé. Nagyon jó volt ezt a stílusú gitármuzsikát is hallani. A mi nagy kincsünk: Jankovics Gellért és „csapata” mellett Anett nővér, András, Gyuri és Ági zenéje is szépen szólt. Köszönet Nekik érte! Látván a sok felnőttet és gyereket, arra gondoltunk: meghirdetjük az „iskolamiséket.” (Piaristáknál, egyházi iskolákban rendszeresek az „osztálymisék”.) Azt terveztük hitoktatóinkkal, hogy minden hónapban egyszer, amikor hitoktatóink úgyis „ügyeletesek” a 9 órai szentmisén, meghívjuk azt az iskolát, ahol ők tanítanak, és a gyerekeket olvasásra, részvételre tanítanák. Ugye, elfogadják ezt Testvéreink? Hitoktatóink? Biztosan szívesen veszik ezt az elgondolást – hiszen csak ki kell hirdetni, szét kell osztani a meghívókat –, de Testvéreink is örülnének ezeknek az egyre (hangosabb,) kedvesebb, színesebb szentmiséken. (Örülünk annak is, hogy hogy örömmel fogadták a Kolosy pékség ajándékát /kakaós kalácsot, péksüteményeket). De jó lenne, ha a diákmiséken a sok kisgyerek imádkozva, lelkesen venne részt! Imádság internetezés előtt: Gondviselő Istenünk! Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet, a Te Szentlelked sugalmazta azt is, hogy minden szabad, de nem minden használ nekem. Kérlek, vezesd érdeklődésemet; hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok társaimnak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás birtokosához. Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a nagyhatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez méltó és illő. Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, őket megértő, befogadó lehessek, hiszen mindenkinek csak az az elég jó, ha szeretik. Légy velem, hogy én is veled lehessek. Ámen. (Gyorgyovich Miklós) Esperesi kerületünk közös zarándoklatára hívjuk Testvéreinket! Bátára megyünk a Szent Vér kegyhelyére. Október 23-án reggel 7 órakor autóbusszal indulunk. Délelőtt a Szent Vér előtt szentmisén veszünk részt, délben együtt ebédelünk, utána rövid kirándulás következik, majd hazatérünk. Költsége csak 1000.- forint. Várjuk jelentkezésüket a sekrestyében..