Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Csíksomlyóról - zarándokoknak, mindenkinek, 2019. május 26-án Csíksomlyó a székely világ hírneves temploma, lelki központja. A templom építése és a hozzá kapcsolódó értékek nagyon ősi gyökerekre nyúlnak vissza. A templomról: 1442 és 1448 között építik fel Csíksomlyó templomát és kolostorát. Mindkettő építésében nagy segítséget nyújtott Hunyadi János erdélyi vajda – hálából a török fölött, 1442- ben aratott győzelemért. Ezekben az években erős kőfalak övezték, ide menekült a környék népe az 1500-as és az 1600- as években a sorozatos betörések miatt.  A XVII. és XVIII. században a templomot többször javították, bővítették, a kolostor mai formáját az 1773 és ’79 közötti években nyerte el. A gótikus Istenházát és a kolostort 1804-ben barokk stílusban építették át. Mellékoltárok még nem voltak, egy tere volt csupán. Hatalmas lehetőség az Isten és Jézus édesanyja, Mária dicséretére, tiszteletére. A jelenlegi templomot 1806-ban szentelték fel. XII. Piusz pápa 1948-ban adományozta a kegytemplomnak a „basilica minor” címet. Nyolc mellékoltára van, a régi időkben ezeknél miséztek a ferences szerzetesek. A kegytemplom legértékesebb alkotása a Boldogságos Szűz Máriát ábrázoló, 1510 és 1515 között, hársfából készült reneszánsz alkotás. Alkotója ismeretlen. Magassága 2 méter 27 centiméter. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt a hold, feje körül 12 csillagból koszorú, fején korona, jobb kezében jogar, bal karján Szent Fia. 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök csodatevőnek ismerte el, és a „Csodálatos az eretnekek ellenében megsegítő Anya” címet adta. A századok során a kegyszoborral számos csoda történt. Többször olyan fényben ragyogott, hogy a világosság betöltötte a templomot. Az 1661-es török-tatárdúlás alkalmával, amikor a templomot felgyújtották, a kegyszobor csodás módon sértetlen maradt.  Néhány sor abból az imából, amelyet évszázadok óta imádkoznak Csíksomlyón: Üdvözlégy, csíksomlyói szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja. Íme, kegyszobrod előtt térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre olyan szükségem van. Irgalmas jó Anyám, tekintsd reám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. A Te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a Mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és kegyelmét, hogy testben—lélekben megszentülve éljünk e világban. Csíksomlyói segítő Szűzmári8a, könyörögj érettünk!