Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Gondolatok az Isteni Irgalmasság vasárnapján, 2019. április 28-án „Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.”     „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani.”  Ma ünnepeljük az Isteni Irgalmasság napját. Az ünnepet Szent II. János Pál pápa rendelte el 2000-ben, húsvét második vasárnapján, Szent Fausztina Kowalska, az Isteni irgalmasság apostola szentté avatásán. Azért döntött úgy, hogy Húsvét második vasárnapján legyen az Irgalmasság ünnepe, mert az elválaszthatatlanul kötődik Urunk feltámadásához.   „JÉZUSOM, BÍZOM BENNED!” Régen a Húsvét utáni vasárnap Fehérvasárnap volt. A Nagyszombaton megkeresztelt felnőttek ekkor adták vissza hófehér ruhájukat, amelyet egy héten át tisztán hordtak és megőriztek. Az ünnepi, templomi bevonuláskor megható volt látni a sok újonnan megkeresztelt fiatalt és felnőttet, akik kezükben hozták lelkük jelképét, a tiszta keresztelő ruhát. Ennek gyermeki változata a „keresztelő ingecske”, amit hozzáérintünk a megkeresztelt gyermekhez, ajándékként átadva neki, hogy figyelmeztesse őt lelke tisztaságára. Szent II. János-Pál pápa vágya volt, hogy bevezesse az Egyházban az Isteni irgalmasság tiszteletét. A pápa életében, tanításában központi szerep jutott az irgalmasságnak, hiszen átélte a II. Világháború poklát is. Korán megismerte azokat az üzeneteket, amelyeket Szent Fausztina nővér (1905-1938) magán kinyilatkoztatásban kapott Jézus Urunktól Isten irgalmasságáról. J ános Pál pápát 1978-ban választották meg. Megválasztásának 2. évfordulóján már körlevelet (enciklikát) adott ki: „Az irgalomban gazdag Isten” (Dives in misericordia) címmel. Célja, hogy megismertesse az emberekkel Isten igazi gazdagságát, azt az „orvosságot”, hogy - mindenféle veszélyes ideológiai harcban, nem a győzelem tudatával, hanem - az alázatos Jézus szeretetével hirdessük a világnak: Földünkön addig nem lesz béke, amíg nem fordulunk az Isten irgalmasságához. Szent II. János Pál pápa 2005-ben, az Isteni Irgalmasság ünnepének vigíliáján halt meg, teljesen Isten Irgalmasságába ajánlva magát és a világot. Szent Fausztina nővér 1938. október 5-én halt meg Krakkóban. Az általa közvetített üzenetek közül hadd idézzünk egyetlen gondolatot: „Ma vezesd hozzám az egész emberiséget, főleg a bűnösöket, s merítsd őket Irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek!” Mi válaszként ezt imádkozzuk: „Legirgalmasabb Jézus, Aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket Legirgalmasabb Szíved Hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád Szereteted által, mely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged. Örök Atya! Legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy Irgalmad Mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.”