Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai az évközi 31. vasárnapon, 2018. november 04-én Holnap, hétfőn Szent Imre hercegre emlékezik a magyar Egyház. Neki írta édesapja, a mi első szent királyunk, Szent István az „Intelmeit”, amely még ma is aktuális, ma is tanító jellegű! Hadd idézzünk a Gondolatok sorában ebből, az Intelmekből: „Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak, kevélynek és gyűlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tartván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyűlölség. Ha békességes lész, akkor királynak mondatol és király fiának, és szeretve lész mind a vitézektől. Ha haragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, nyakadat az ispánoknak és fő jobbágy uraknak felébe felemeled, bizony a vitézeknek ereje a királyi méltóságoknak lankadására lészen és idegeneknek adatik a te országod. Ettől félvén, az ispánoknak életét jó erkölcsöknek rendtartásával kormányozzad, hogy is szereteteddel felövezetten a királyság méltóságához mindiglen hívségesd ragaszkodjanak, hogy országlásod mindiglen békességes legyen. Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igazi ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes, … mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságoshoz illő, békességes tűréssel és irgalmassággal, avagy szánakodással ítéljed meg, hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád.” Mikor írta Szent István fiának, Imrének intelmeit? 1000 évvel ezelőtt. Szavait értjük, üzenete világos: ennyi idő távlatából is világosan beszél: erőről és alázatról, türelemről és fegyelmezettségről. Az életről!