Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai október utolsó vasárnapján, 2018. október 28-án Mindenszentekre, Halottak napjára készülünk. Rendbe szedjük halottaink sírját, sok családban esténként már égnek a halottak-napi gyertyák. Köszönünk és készülünk! Ebbe a készületbe jelent meg egyik testvérünk írása, mely a teljes búcsúval, a halottakért felajánlott imával, áldozattal, jócselekedetekkel kapcsolatos. Amikor közreadjuk Testvéreinknek – szeretnénk néhány szót mellé tenni: hogy mai hittel és mai szívvel értsék – értsük azt, amit Egyházunk tanít és vall velük, elhunytjaikkal kapcsolatban. Az első az, hogy mi a győzedelmes Egyház. Ilyenkor a földi Egyházra – Bangha Béla jezsuita atya „Diadalmas világnézet” könyvére - gondolunk. Úgy írja a szöveg, hogy Ecclesia triumphans. Pedig a „győzedelmes Egyházat” azok alkotják. akik megszenvedték életüket, s ha nem is lettek vértanúk, de életük hitvalló keresztény élet volt. Ők most Isten boldogságában „diadalmaskodnak”. A szenvedő egyház tagjai, akik már előre mentek, meghaltak – földi életük után már várakoznak: mert nem látni Isten végtelen boldogságát: szenvedést jelent, de azt a tudatot is hordozza, hogy egyszer véget ér ez a szenvedés és ott leszünk Isten országában. A küzdő Egyház - mi vagyunk: akik mindennap megharcolunk azért, hogy keresztények maradjunk, hogy családunk „egyben maradjon”, hogy minden nap egy lépéssel közelebb legyünk a mennyhez. Amikor tehát - újra írom – október végén elkezdünk halottjainkra többet gondolni, értük többet imádkozni: ne feledjük: minden gyertyánál többet ér egy Miatyánk – minden szál, vagy csokor virágnál többet jelent egy rózsafüzér és minden temetőlátogatásnál több egy szentmise, amit ebben a hónapban halottjainkért ajánlunk, nemcsak vasárnap, hanem hétköznap is – értük felajánljuk. Hatalmas kincs ez számukra. Mindenszentek ünnepének és Halottak napjának üzenete: a teljes búcsú elnyerése, mely szentgyónásból, szentáldozásból áll, mely azt is jelenti, hogy ha lehetséges meglátogatjuk elhunytjaik sírjait és ott értük imádkozunk. Ha erre nincs lehetőségünk: templomunkban szentmisén részt venni, megáldozni és értük otthon imádkozni! Ne feledjük el azokat, akik nekünk életet adtak – hogy nekik mi örökéletet adjunk! Szép Ünnepeket kívánunk testvéreinknek! Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik és az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében. Ámen.