Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai az évközi 28. vasárnapon, 2018. október 14-én A győri Vérrel könnyező Szűzanya kegyképének rövid története és Győr városának keresztény emlékei   A gyermek Jézus fölé hajoló és imádkozó Szűzanyát ábrázoló kép egy előkelő ír családból származó püspöké volt. Az Oliver Cromwell-féle katolikus üldözés idején a püspök menekülni kényszerült hazájából és a képet magával vitte. Ez 1649-ben történt. Bécsben találkozott Püsky János győri püspökkel, aki meghívta Győrbe, helynökévé tette. Itt élt 1662-ban bekövetkezett haláláig. A kép a püspök halála után a Székesegyház oldalfalára került. Pár évtized múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki. Ekkor az ország összes püspökét száműzték. E napon, 1697. március 17-én, Szent Patriknak, Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén, a képen ábrázolt Szűzanya szeméből reggel 6 órától 9 óráig véres könnyek gördültek alá. A hír hallatán megtelt a templom hívekkel. Ott voltak a vár katonái is. A képet levették a falról és hivatalosan is megvizsgálták. Előbb arra gondoltak, hogy a festék olvadt meg, de letörlés után továbbfolytak a véres könnyek. Fehér gyolcskendővel itatták fel a könnyeket. Ezt a kendőt később Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el.  Egy vegyészprofesszor az 1900-as évek közepén engedélyt kapott, hogy egy részecskét vegyileg megvizsgáljon. A legsötétebb helyről levett gyolcsról a kémiai vizsgálat azt állapította meg, hogy amit felitattak, az valódi emberi könny és vér keveréke. A székesegyház mellett álló Püspökvárban lehetőség nyílik arra, hogy megtekintsük a püspökvár pincéjét. Maga a püspökvár is klasszikusan értékes, de a hozzáfűződő emlék még inkább. 1945. áprilisában Apor Vilmos győri püspök itt halt vértanúhalált. Fiatalokat, leányokat és asszonyokat mentett a szovjetek elől. Aztán ott van a karmeliták temploma a maga barokk szépségében, a bencések temploma és annyi más értékes. Mind-mind élményt jelentett volna Híveinknek. Garamszentbenedek és a horvátországi Ludbreg után további zarándoklatokat tervezünk. Jövőre Bátára megyünk! „Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.” „Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket.” „Teljesíteni kell állapotbeli kötelességünket, s abban keresni és megtalálni az életszentséget, amelybe Isten helyezett minket.” „A konyhában, a fazekak között is ott jár az Úr.” (Avilai Szent Teréz)