Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya pünkösdi gondolatokat idéz Karl Rahner teológustól 2018. május 20-án A XX. század egyik legnagyobb katolikus hittudósa Karl Rahner. Tudása tiszta, mint a forrásvíz. Örök, mint az Isten, az Örökkévaló. Bölcsessége a XX. század sokféle teológiai irányzata között is egyértelműen katolikus. Alázata megmaradt mindig „csak” teológusnak. És ami oly fontos: nekünk szól, akik a „múlt” században születtünk, nevelődtünk, éltünk és szocializálódtunk. Ezen a gyönyörű ünnepen hadd idézzem egyik néhány soros, néhány mondatos írását a Szentlélekről. Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, hogy felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten Igéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kishitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet. Ma nem kell, hogy nagy dolgokról gondolkodjunk, nagy terveink legyenek a jövőről, vagy, hogy aggodalmaskodjunk: mit hoz nekünk, Európában élő keresztényeknek ez és az elkövetkező Pünkösd. Ezen a szép ünnepen a „gyermeklelkületű” Óbuda-hegyvidéki híveknek tökéletesen elegendő - de kötelező és nagyon fontos -, hogy miután megnézték a templom ”Pünkösdi Szűzanya házát”, kiválasszanak egy gondolatot Karl Rahner fenti imájából, és megvalósítsák azt, amit a nagy teológus gondolata sugall. És hogy még személyesebb legyen ez a néhány gondolat, mely Karl Rahner elmélkedését kíséri: hadd írjam le, hogy nekem, a lassan négy éve itt szolgáló öreg atyának Karl Rahner „negyedik gondolata” teszi ünneppé Pünkösdöt: „Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet!” És, kedves Testvérem, Neked melyik gondolat lesz gondolatod, terved, elhatározásod az Ünnepre?