Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Húsvét 3. vasárnapjának biblikus ismertetése Azért választottam ezt a nehézkes címet, mert többek kérését szeretném teljesíteni: „ne csak vers, keresztény gondolkodó írása, egyéni vélemény jelenjen meg Ferenc atya gondolatainak hétről hétre megismétlődő sorozatában, hanem igazi szentírási magyarázat is”. Eleget téve Testéveink kívánságának, íme, a vasárnapi biblikus exegézis: „Hirtelen tűnt fel Jézus az emmauszi tanítványok előtt, hirtelen áll ott a Tizenegy és társai között. A tér és a térbeli mozgás törvényei őrá már nem vonatkoznak. A Feltámadott látásmódja többé már nem a földi, a nagypéntek előtti Jézusé. Hirtelen, váratlan és megfoghatatlan megjelenése ijedtséget és félelmet vált ki. Jézus feltámadása és testi alakban való megjelenése meghaladja az emberi felfogóképességet és emberi várakozást. A tanítványok látják alakját, hallják béke- köszöntését, de még ez sem győzi meg őket, hogy ő az. Pedig már hittek feltámadásában. Látják a jelenést, de úgy értelmezik, mint testetlen szellemet, kísértetet, vagy más olvasat szerint, mint képzeletbeli jelenséget, az ördög bűvészmutatványát. Kételyeikben és helytelen magyarázataikban már előlegezik a feltámadásról szóló igehirdetés későbbi ellenfeleinek kételyeit és téveszméit. A feltámadott megjelenései nem fantáziaképek, nem csupán „látomások”. A tanítványok magát Jézust látják. Ez a jelenség azonos vele. „Én vagyok”.  Erről tanúskodik keze és lába, amely a szögek sebhelyeit viseli. Jézus igazi testi mivoltában jelenik meg. Megtapasztalhatják az Úr testét. A jelenésnek húsa és csontja van. A szem esetleg csalódhat, de a tapintóérzék, a „legobjektívebb” érzék nem. Jézus megmutatja a tanítványoknak kezét és lábát. Végrehajtják a próbát? Szavai után már nincs rá szükségük. Az ijedtséget és félelmet öröm váltja fel. Jézus szavai és meggyőző ajánlata még nem hitre, hanem csak csodálkozásra vezet. Az evangélista megjegyzi: még hitetlenek maradtak örömükben. A „Jézus feltámadásáról szóló hír túlságosan szép ahhoz, hogy igaz lehessen”. „Feltámadása és megjelenése talán mégis csak az emberi vágyakozás terméke a tanítványok kitalálása, akik az Úrral voltak, beléje vetették minden reményüket, és őt tartották életük nagy kincsének?”   A keresztények minden reménye Jézus feltámadásának valóságába sűrűsödik. Ezért annak szilárd alapokon kell állnia.  (Lehetne órákon át folytatni a feltámadottal való találkozás biblikus exegézisét.)   Elmélkedjük rajta – lelkünket segíti!