Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya köszönete az idei Húsvétért Azt hiszem, az idei Húsvétot nem szabadna a többi, „hétköznapi” ünnepek közé sorolni. Mert ugyan minden ünnep ünnepi, de az idei Húsvét különösképpen az volt. Már az előző héten éreztük az ünnep „leheletét”: Virágvasárnap és Húsvétvasárnap között 47-en végezték el templomunkban szentgyónásukat. Gyerekek és felnőtt Testvéreink egyaránt éltek a hétköznap délutáni lehetőséggel, naponta hatan-nyolcan gyóntak. Minden nap ott ültem a gyóntatószékben, várva a híveket, és a lélek örömével gyóntattam. De ez „csak” a belső öröm volt, a lélek tisztulása. A Virágvasárnap ünnepi passiója - melyet Lőrincz Ildikó kántorunk vezetett - után „meggondolatlan” lépésre szántam el magamat. A virágvasárnapi körmentet a gyerekekkel akartuk végigjárni. Annyi kisgyerek volt, hogy ahhoz, hogy ne lépjünk az utolsók sarkára, ki kellett mennünk a templomból, majd a sekrestyén át visszajönni, hogy formája legyen a jeruzsálemi bevonulásra emlékező gyönyörű körmenetnek. Nagycsütörtökön kevesebben voltak, hiszen munkanap volt, a Húsvét előtt az utolsó. Így is ünnepi volt, az oltár ünnepi asztala köré gyűltünk, mint az apostolok. Az „oltárfosztás” után a virrasztást képviselőtestületünk elnökének gondolataival elmélkedtünk végig: igazi „együtt-imádkozás” volt a szenvedésére készülő Jézussal. Akkor már elkészült a Szentsír oltárának díszítése is.  Mint templomunk idei, húsvéti díszítése - ez is nagyon szépre sikerült. Nagypénteken este ismét passiót énekelt a Nádasi Alfonz kórus. Ismét könyörögtünk a világért: olyan jó volt mind a tíz közös könyörgést végigimádkozni! Néma csendben, csak a válaszokat énekelve emlékeztünk. Nagyszombaton reggel 7 órakor nyitottuk a templomot a Szentsír-látogatáshoz. Jogos volt Híveink kérése, hogy ne csak egy-két órára, hanem egész nap jöhessenek a „halott Krisztust” köszönteni. Az esti szertartásra „behúzódtunk” a templomba - teljesen tele volt templomunk -, kint zuhogott az eső. De ünnepi volt az „Alleluja!”. Itt kell megemlíteni egyik Testvérünk véleményét: „ha szabadna ezt a szót az asszisztenciára használni: „elegáns” volt". Köszönjük hat szolgálatot teljesítő testvérünknek, akik végigasszisztálták a Szent Három Napot. A legnagyobb meglepetés Húsvétvasárnap ért. Kishitűségem miatt arra gondoltam, alig lesznek gyerekek a szentmisén, talán a felnőttek is kevesebben. És az eredmény: 75 húsvéti csomagot készítettünk a gyerekeknek, kevés volt. 200 húsvéti ajándékot, csokoládé bárányt osztottunk szét a felnőtteknek, és nem jutott mindegyiküknek, akik a 9 órai szentmisére jöttek. A 11 órai szentmisén csak egy kézfogással és kegyelmekben gazdag Húsvét-kívánsággal tudtam megköszönni azt, amit Óbuda-hegyvidék felnőtt és gyermek hívei ezen a Húsvéton nekem is adtak. A tiszta templom, mely sekrestyésünk munkája, az ajándékok, amit karitászunk készített, és a gyönyörű „Szűz Anya húsvéti háza”, amely Klári, Gabi és a Szentjánosbogár klub tagjainak munkája, valóban felejthetetlenné tették számomra, számunkra ezt a Húsvétot! Köszönet mindenért! „Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre, és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. (1Tessz 1,2-3) Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia, 1032 Budapest, Vörösvári út 110. - http://obuda-szent3sag.hu