Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia
Az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánia hivatalos honlapja
Ferenc atya gondolatai
Ferenc atya gondolatai az évközi 5. vasárnapon, 2018. február 04-én Vízkereszti levelet kaptam a szécsényi „Ágacska” klarissza kolostorból. (Szent Ferenc rendjének női ágát „klarisszának” hívják.) Ferenc-Mária nővér írta alá. Elmélkedésének néhány gondolatát szeretném megosztani azokkal, akik a mai vasárnapon is olvassák Hírlevelünket. Szent Iréneusz II. századi vértanú püspököt idézi Ferenc-Mária nővér, Iréneuszt, aki arról beszél, hogy „Az Isten Igéje” (Krisztus) az emberben lakozott, hogy az embert hozzászoktassa Isten „megragadásához” és Istent is „hozzászoktassa” az emberben lakáshoz, az Atya tetszése szerint.  „Ugyanez vonatkozik saját, emberi életünkre is” – folytatja a gondolatot Ferenc-Mária nővér. „Csak a személyes életünkre kérdezhetünk rá, mi történik bennünk életünk folyamán, engedjük-e, hogy az Úr bennünk éljen tetszése szerint? Tudjuk-e Őt választani saját magunk helyett? A történelmi korok egymásutánisága nem képes szilárd változásokat előidézni. Nyilvánvalóan tapasztaljuk, hogy a történelem eseményeiből az ember nem tanul. Ezt leginkább az bizonyítja, hogy képes ugyanazokat, és az általa elítélt borzalmas tetteket újra kezdeni, újra elkövetni. A szilárd, maradandó változásokat az egyes ember megtérése, átalakulása és az abból fakadó cselekedetei hozzák meg. Az emberiség igazi haladásának feltétele és lényegi tényezője a személyes megtérés. S itt a kérdés az, hogyan élünk egyre természetesebben, egyre állandósultabb formában Istennel olyannyira, hogy az Ő végtelen jósága, szeretete áthassa mind a magunk, mind pedig világunk életét. Hiszen ezt akarta az Úr, amikor megteremtette a mindenséget és benne az embert. A szeretetben és a szeretet által épülő világ nem emberi mű, hanem olyan lelkek legszentebb belső útjának külső lenyomata, akik mindenben az Urat keresik, még akkor is, ha sok esetben ezt nem is tudják. Ezért a szeretetben élő világ legapróbb megnyilvánulása is mindig a kegyelem műve. Az ember csak megnyílik, csak befogad, csak enged Istennek, aki benne és általa megvalósítja művét.  Magában a megtestesült és bennünk élő Igében (Jézusban) valósul meg Isten hozzászokása az emberben lakáshoz. Ezért ereszkedik bennünk mélyre az Ige, Jézus Krisztus, oda, ahol teremtésünk óta bennünk él, s ahol kezdetben az ember számára oly természetes volt, hogy Istennel él. Így írunk történelmet, üdvtörténetet vertikális vonalakkal, vagyis a teremtményt mindenben a Teremtőhöz fűző szálakkal. Hiszen mit sem ér, ha az egész világot megragadjuk is, de lelkünk elvész.” Így fejezi be Ferenc-Mária nővér gondolatait: „Megtérésünknek ezt a szabadító és örömteli útját kívánjuk minden Testvérünknek ebben az újesztendőben!” Még egy személyes, kézzel írt sort is kaptam: Kedves Atya! Az Úr áldja meg és őrizze életét és szolgálatát! Szeretettel: sr. Ferenc-Mária A klarissza nővérek Szécsényben élnek, és befogadnak olyan lelkigyakorlatozókat, akik ezt a lelkületet szeretnék megélni. (Nem könnyű egy hétre „klarisszának” lenni.)
Nyitólap Plébániánk és kápolnáink Programjaink Közösségünk Ferenc atya gondolatai Hitéletünk Hirdetéseink